ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Σύλλογος Γονέων Μαθητών 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης