ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Ταμείο Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών