ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: «Υποστήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2017-2018»