ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής