Καμίνης απαντά σε Ντινόπουλο, “καρφώνοντας” Πατούλη, για την ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση

Καμίνης απαντά σε Ντινόπουλο, “καρφώνοντας” Πατούλη, για την ΚΕΔΕ

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, απαντά στην επιστολή του υπουργού Εσωτερικών, Αργύρη Ντινόπουλου, για τις διαδικασίες που είναι αναγκαίο να τηρηθούν ώστε να εξασφαλιστεί το κύρος της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Το θέμα που έχει δημιουργηθεί αφορά στην παράταση της ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για τις 23 Οκτωβρίου που πρότεινε ο δήμαρχος Αθηναίων, την οποία ο υπουργός τον καλεί να ανακαλέσει  μετά από υπόδειξη δημάρχων.

Πάντως, στην απάντησή του, ο κ. Γ. Καμίνης βάζει στο “κάδρο” και τον υποψήφιο για την προεδρία της ΚΕΔΕ, δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη, αφού σε μία αποστροφή αναφέρει: “Πληροφορούμαι μάλιστα από το διαδίκτυο ότι την επιστολή αυτή υπογράφουν δήμαρχοι που προσφάτως εμφανίστηκαν στο προσκήνιο επαγγελλόμενοι μια γενική ΄Ανατροπή΄ στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι, αντί οποιασδήποτε ανατροπής, εγώ βλέπω να αναπαράγονται με την πρώτη ευκαιρία οι πιο σκοτεινές παραδόσεις κηδεμόνευσης της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία”.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μόλις έλαβα τη με Αρ.ΕΜΠ. 177/10/10/2014 επιστολή που μου απευθύνετε, με αντικείμενο την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε.. Επιτρέψτε μου λοιπόν να επισημάνω σχετικά τα εξής :

Μετά από αίτησή μου, με δεχτήκατε στο γραφείο σας την περασμένη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας σας επεσήμανα την άστοχη ρύθμιση του Νόμου 4279/2014 (ΦΕΚ Α 158/8.8.2014), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ελάχιστο χρονικό διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών (από τις οποίες οι δύο μη εργάσιμες, 11-12 Οκτωβρίου ) μεταξύ της ημερομηνίας εκλογής των εκπροσώπων των Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. (10 Οκτωβρίου) και της απώτατης ημερομηνίας, στην οποία πρέπει να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. (15 Οκτωβρίου). Τις ανυπέρβλητες χρονικές δυσκολίες του εγχειρήματος επισημαίνει, στην από 30 Σεπτεμβρίου 2014 απόφασή του και το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε, το οποίο και εισηγείται σ΄ εμένα, ως δήμαρχο Αθηναίων, εκ του νόμου αρμόδιο να συγκαλέσω τη Γ.Σ. την Κ.Ε.Δ.Ε., να επιλέξω ως ημερομηνία σύγκλησης την 4η Νοεμβρίου. Οι δυσκολίες αφορούν, μεταξύ άλλων πρακτικών ζητημάτων, την έγκαιρη περάτωση των διαδικασιών νομιμοποίησης των εκπροσώπων των Π.Ε.Δ. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε. (έγκαιρη εκδίκαση των ενστάσεων από τις εφορευτικές επιτροπές των Π.Ε.Δ., αποστολή των τελικών αποτελεσμάτων στην Κ.Ε.Δ.Ε., έγκαιρη αποστολή από την Κ.Ε.Δ.Ε. ατομικών προσκλήσεων στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, παραλαβή αυτών με αποδεικτικά επίδοσης κ.λπ.).

Στη συνάντησή μας σάς τα ανέφερα όλα αυτά, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι η βραχύτατη διάρκεια της προθεσμίας οφείλεται σε προφανή αβλεψία του νομοθέτη, καθώς αυτός τροποποίησε μεν την αρχικώς προβλεπόμενη ημερομηνία εκλογής των εκπροσώπων των Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., άφησε όμως ανέπαφη την ημερομηνία σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, με αποτέλεσμα η αρχικώς προβλεπόμενη προθεσμία των 10 ημερών (βλ. Άρθρα 10 παρ. 1 και 30 παρ. 1 Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α 182/22.8.2011) να συντμηθεί τόσο πολύ, ώστε να καθίσταται τελικώς αδύνατη η έγκαιρη νομιμοποίηση, ειδοποίηση, προσέλευση κ.λπ. των εκπροσώπων των Π.Ε.Δ. στη Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.., με συνέπεια να διακυβεύεται πια η εγκυρότητα της συγκρότησης, άρα και του κύρους των αποφάσεων, της Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. Σημειωτέον ότι ακόμη και η προηγούμενη προθεσμία των 10 ημερών είχε αποδειχθεί υπερβολικά σύντομη τον Σεπτέμβριο του 2011, με αποτέλεσμα να αναγκασθώ και τότε να μεταθέσω για 11 ημέρες την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε. Και στην περίπτωση αυτή, ως δήμαρχος αρμόδιος να συγκαλέσω τη Γενική Συνέλευση, είχα κατανοήσει τις σοβαρές πρακτικές δυσκολίες που τότε μου είχε επισημάνει στο υπ’αριθμ. 1988/5.9.2011 έγγραφό του ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε. Ουδέν πρόβλημα βεβαίως ανέκυψε, αφού κατά πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, οι προθεσμίες που ο νομοθέτης θέτει στη Διοίκηση έχουν κατ΄ αρχήν ενδεικτικό χαρακτήρα, κυρίως μάλιστα προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη συγκρότηση και λειτουργία συλλογικών διοικητικών οργάνων, όπως είναι η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. Αυτά πρέπει κατά μείζονα λόγο να γίνουν δεκτά όταν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με αντικείμενο να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., όπως συμβαίνει εν προκειμένω. Στη νομική γνωμοδότηση που σας επισυνάπτω αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και η απόφαση ΣτΕ 982/2012, σχετικά με το ανάλογο ζήτημα τήρησης προθεσμιών για την ανάδειξη πρυτανικών αρχών.

Μου προξενεί, συνεπώς, δυσάρεστη εντύπωση το γεγονός ότι έρχεστε σήμερα, με το ως άνω έγγραφό σας, να μου επισημάνετε ότι μεταθέτοντας κατά 7 ημέρες, με την από 10 Οκτωβρίου πρόσκλησή μου, την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. θέτω σε κίνδυνο τη νομιμότητα της διαδικασίας εκλογής του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.. Επικαλείστε το γράμμα του νόμου που, κατά προφανή αβλεψία των υπηρεσιών του υπουργείου σας, που είχαν την ευθύνη της νομοθετικής επεξεργασίας της διάταξης, προβλέπει την ασφυκτική προθεσμία των τεσσάρων ημερών, όταν ήδη σας έχω επισημάνει ότι μπορούσατε να ασκήσετε τη νομοθετική σας πρωτοβουλία, προκειμένου να εναρμονιστεί το γράμμα του νόμου με τα απορρέοντα από την κοινή λογική και την ως άνω περί ενδεικτικού χαρακτήρα των προθεσμιών πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου.

Όμως το κύρος των επικείμενων εκλογών στην Κ.Ε.Δ.Ε. θα διακυβευθεί εάν ακολουθήσω την υπόδειξή σας, αφού σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει δεδομένη αδυναμία να παραστούν στη Γ.Σ. του οργάνου πολλοί εκπρόσωποι Π.Ε.Δ. Με το παρόν σας κοινοποιώ και σχετικές αιτήσεις μετάθεσης της επίμαχης ημερομηνίας, που μου έχουν ήδη απευθύνει δήμαρχοι καθώς και πρόεδροι Π.Ε.Δ.. της χώρας. Προτίμησα μάλιστα να μην ακολουθήσω την υπόδειξη του απερχομένου Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., που έχει προτείνει αναβολή 20 ημερών, ούτε το προηγούμενο του 2011 που είχε καταλήξει σε επίσης 20ήμερη μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών, επιλέγοντας απλώς για τους πιο πάνω λόγους μια βραχύτατη μετάθεση της ημερομηνίας σύγκλησης της Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

Επειδή, κύριε Υπουργέ, στο ως άνω έγγραφό σας αναφέρεστε σε επιστολή που σας έχουν απευθύνει δήμαρχοι “με την οποία διαμαρτύρονται έντονα ότι η απόφασή (μου) αυτή δεν βρίσκεται εντός του νομικού πλαισίου που διέπει την συγκεκριμένη διαδικασία”, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι ανάρμοστο δήμαρχοι να απευθύνονται στον ομόλογό τους δήμαρχο Αθηναίων, μέσω του “εποπτεύοντος” υπουργού, ο οποίος μάλιστα τον καλεί να “ανακαλέσει, σήμερα κιόλας” την απόφασή του. Πληροφορούμαι μάλιστα από το διαδίκτυο ότι την επιστολή αυτή υπογράφουν δήμαρχοι που προσφάτως εμφανίστηκαν στο προσκήνιο επαγγελλόμενοι μια γενική “Ανατροπή” στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι, αντί οποιασδήποτε ανατροπής, εγώ βλέπω να αναπαράγονται με την πρώτη ευκαιρία οι πιο σκοτεινές παραδόσεις κηδεμόνευσης της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet