Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την επίλυση προβλημάτων δήμων
Print Friendly, PDF & Email
Αυτοδιοίκηση

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την επίλυση προβλημάτων δήμων

Μετά από πιέσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος δίδεται λύση σε επείγοντα θεσμικά ζητήματα προς όφελος των Δήμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης η λύση δόθηκε έπειτα από προσωπική παρέμβαση του προέδρου της Γιώργου Πατούλη.

Τα σχετικά θεσμικά θέματα δεν επιλύθηκαν με νομοσχέδιο όπως προβλεπόταν εξαιτίας των τελευταίων πολιτικών γεγονότων. Η λύση δόθηκε με την έκδοση Πράξης Νομοθετικούς Περιεχομένου (ΦΕΚ αρ. φυλ. 102/26-8-2015).

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίδεται λύση σε θέματα δανείων ΟΤΑ, συμβάσεων εργαζομένων, προϋπολογισμών και σχολικών καθαριστριών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με επιστολή του προς τους δήμους όλης της χώρας τους ενημερώνει ότι τα ζητήματα που ρυθμίζονται πλέον νομοθετικά είναι τα κάτωθι:

α) Δάνεια των ΟΤΑ (άρθρ. 43 Ν. 4325/2015)

Η διάταξη του άρθρ. 43 του Ν. 4325/2015 με την οποία προβλέπονταν η σύναψη δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών των ΟΤΑ συμπληρώνεται έτσι ώστε το υπό συνομολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ή μέρη αυτού, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

β) Αναδρομική ισχύς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (άρθρ. 1 Ν. 4038/2012)

Με το άρθρ. 3 της ΠΝΠ προβλέπεται ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις οποίες προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης, ότι οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης.

γ) Υποχρεωτικές δαπάνες και διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των Δήμων

Κατ΄ αρχάς προστίθενται ορισμένες δαπάνες ως υποχρεωτικές σύμφωνα με το άρθρ. 158 του Ν. 3463/2006 που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρ. 1 της ΠΝΠ.

Ώσπου να ισχύσει ο νέος προϋπολογισμός του επόμενου έτους και πάντως το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει.

Η προθεσμία του άρθρ. 73 του Ν. 4331/2015 που έληξε 30/8/2015 παρατείνεται επί δύο μήνες, δηλαδή μέχρι 30/10/2015 καθ΄ όσον αφορά τις δαπάνες που ορίζονται στο άρθρ. 160 του Ν. 3463/2006.

δ) Σχολικές Καθαρίστριες

Με την παρ. 4 της ΠΝΠ ρυθμίζονται και ζητήματα των σχολικών καθαριστριών ως εξής:

Για τα διδακτικά έτη 2015 – 2016 και 2016-2017 εφ΄ όσον οι ανάγκες των Δήμων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με νέες συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικά δε για το σχολικό έτος 2016 – 2017 για το κόστος απασχόλησης του προσωπικού αυτού εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΣΔΑ.

Δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Δείτε την επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet