Προτάσεις ΚΕΔΕ για ανάθεση & εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης σε ΟΤΑ
Print Friendly, PDF & Email
Αυτοδιοίκηση

Προτάσεις ΚΕΔΕ για ανάθεση & εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης σε ΟΤΑ

Υπόμνημα με τις απόψεις και προτάσεις της ΚΕΔΕ επί των σχεδίων νόμων του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που σχετίζονται με την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης, αλλά και τις δημόσιες συμβάσεις έργων και προμηθειών για φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ, κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Γιώργος Πατούλης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών στη Βουλή
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών στη Βουλή

Σε παρέμβασή του, κατά την κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στη Βουλή, ο κ. Γ. Πατούλης χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία καθιέρωσης ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, για φορείς του δημοσίου όσο και για τους ΟΤΑ. Ωστόσο διατύπωσε επιφυλάξεις για κάποιες ρυθμίσεις, αλλά και προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης των προτεινόμενων διατάξεων.

Ειδικότερα, σχετικά με το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και την προσαρμογή στις οδηγίες της Ε.Ε., στο υπόμνημα της ΚΕΔΕ επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Είναι αναγκαίο να ληφθεί υπ΄ όψιν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η λειτουργία των δήμων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έκδοση των κανονιστικού περιεχομένου διατάξεων, που προβλέπεται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου.
  • Κρίνεται πολύ μεγάλο το διάστημα που προβλέπεται για την εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ (40 ημέρες, από την υποβολή της προσφυγής, για τον προσδιορισμό της συζήτησης και 20 ημέρες από τη συζήτηση για την έκδοση της απόφασης, ήτοι 60 ημέρες).
  • Είναι αναγκαία η άμεση έκδοση όλων των Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου.

Αναλυτικά στο υπόμνημα της ΚΕΔΕ αναφέρονται τα εξής:

«Θεωρείται θετική η πρωτοβουλία καθιέρωσης ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών, τόσο για τους φορείς του δημοσίου όσο και για τους ΟΤΑ.

»Ιδιαίτερα, θεωρείται θετική η ενσωμάτωση στο θεσμικό πλαίσιο της μέχρι σήμερα νομολογίας περί “οιωνεί αυτεπιστασίας” (in house) καθώς και η καθιέρωση και ενίσχυση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληροφορικής και επικοινωνιών με σκοπό την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών, η οποία ενισχύεται και από την κατάργηση προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών και εγγράφων (δικαιολογητικών), με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης και της υποχρεωτικής χρήσης του e- Certis.

»Η μέχρι σήμερα ισχύς διαφορετικών διατάξεων για τους ΟΤΑ (π.χ. ΕΚΠΟΤΑ, Π.Δ. 28/80 κ.λπ) δημιουργούσε ασάφεια πολλές φορές και δυσκολία εφαρμογής των νομοθετικών προβλέψεων και θεωρείται θετική η κατάργηση του παράλληλου θεσμικού πλαισίου για την αυτοδιοίκηση.

»Παρ΄ όλα αυτά κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί υπ΄ όψιν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η λειτουργία των δήμων και των φορέων της Τ.Α. κατά την έκδοση των κανονιστικού περιεχομένου διατάξεων, που προβλέπεται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου. Ιδιαίτερα η στελέχωση των δήμων και λοιπών φορέων της Τ.Α. πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν κατά την έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου 44 περί στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής καθώς και να διευκρινισθεί η έννοια του Τεχνικού Συμβουλίου στους ΟΤΑ, κυρίως όσον αφορά στο άρθρο 52 περί παροχής έγκρισης για τη σκοπιμότητα σύναψης συμβάσεων, του πεδίου εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου.

»Κρίνεται πολύ μεγάλο το διάστημα που προβλέπεται για την εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ (40 ημέρες, από την υποβολή της προσφυγής, για τον προσδιορισμό της συζήτησης και 20 ημέρες από τη συζήτηση για την έκδοση της απόφασης, ήτοι 60 ημέρες), λαμβανομένου δε υπ΄ όψιν και του επόμενου σταδίου, της άσκησης και εκδίκασης των ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών, θα υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στην διαδικασία σύναψης μιας σύμβασης, ιδιαίτερα δε αν η άσκηση της προσφυγής επιφέρει και αναστολή της εξέλιξης των σταδίων του διαγωνισμού.

»Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω προθεσμίες πρέπει να είναι αποκλειστικές, προβλέποντας ρητά τις συνέπειες υπέρβασης τους.

Τέλος κρίνεται αναγκαία η άμεση έκδοση όλων των Υ.Α. και Π.Δ. που προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου και πάντως να υπάρχει σαφής αναφορά ότι μέχρι την έκδοση αυτών συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του σήμερα ισχύοντος θεσμικού πλαισίου».

Σχετικά με το σχέδιο νόμου για τις συμβάσεις παραχώρησης, στο υπόμνημα χαρακτηρίζεται θετική η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιαίτερες αυτές συμβάσεις, που διαφοροποιούνται από τις κλασικές δημόσιες συμβάσεις, τόσο ως προς τη διαδικασία ανάθεσης όσο και ως προς την εκτέλεση, αλλά και τη χρηματοδότησή τους.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet