Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στις 13 Σεπτεμβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στις 13 Σεπτεμβρίου

Σε συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017, στις 15:30,  στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 3. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 4. Λήψη απόφασης για την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού B΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
 5. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΟΔΑΠ -προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό της οδού Ευεργέτη Γιαβάση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Στρατηγού Τόμπρα, σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας και λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 7. Επανέγκριση της μελέτης του δημαρχιακού μεγάρου Αγ. Παρασκευής  (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Γεωτεχνικών, Η/Μ εγκαταστάσεων και τευχών δημοπράτησης) λόγω της επικαιροποίησης των περιγραφικών τιμολογιών εργασιών των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με την αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1746  19-5-2017) και της επικείμενης προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για την κατασκευή του (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 8. Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα των γηπέδων 5×5 του 7ου & 9ου Δημ. Σχολείων Αγίας Παρασκευής N. Aττικής» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 9. Λήψη απόφασης για τη 2η παράταση της παροχής υπηρεσίας με το τίτλο «Εργασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την εκπόνηση πρότασης για τα δίκτυα ομβρίων του Δήμου» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 11. Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας από το Δήμο σε εκδηλώσεις του  Δήμου Γεροσκήπου (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης  παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτηρίων έτους 2016» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 13. Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2017 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 14. Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (με στοιχεία ΣΤ28/Τ13 Ν11) (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 15. Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (με στοιχεία Z25/Τ9 Ν3) (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες δαπέδων στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 17. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολογικού ελέγχου για τα σχολικά κτήρια» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 18. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Συμπλήρωση επικαιροποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην μελέτη του σταθμού Ο.Τ. 328» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συνδρομή σε δικτυακή βάση δεδομένων με θέμα το νομικό καθεστώς στις δημόσιες συμβάσειςΣ» με τον ανάδοχο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ–ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 20. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για: «Συντηρήσεις ανελκυστήρων δημοτικών κτηρίων» με τον ανάδοχο «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε.» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ενοικίαση χημικών τουαλετών κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής στις 24 & 25/07/2017» με την ανάδοχη εταιρεία «TOI TOI HELLAS AE» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσικής Εκδήλωσης εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής στις  25/07/2017» με την ανάδοχο «Παναγιώτα Γιογλή» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 23. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ενοικίαση καθισμάτων-τραπεζιών» με τον ανάδοχο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ηχητικής Κάλυψης της εκδήλωσης εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής στις 25/07/2017» με τον ανάδοχο «ΚΟΝΤΟ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2017» με τον ανάδοχο «Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (υπ΄ αριθμ. 15332/01-08-2017 παραστατικό) (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και επέκταση αρδευτικών συστημάτων» με τον ανάδοχο «ΓΕΡ. ΠΑΛΜΟΣ & ΣΤ. ΤΣΟΥΝΗΣ Ο.Ε.» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 15420/30-08-2017 παραστατικό) (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 29. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μεταφορές – Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας» με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ “FILOTAS TRAVEL” ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ηχογράφηση, Επεξεργασία & Βιβλιοδεσία Πρακτικών Συλλογικών και Ληξιαρχείου Οργάνων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2017» με τον ανάδοχο «CONGRESS SUPPORT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση Διάφορου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής» με τον ανάδοχο «ΤPΟΥΛΛΙΝΟΣ Σ. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Σ. ΟΕ.- KOZINOFURN» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Κτηνιατρικές Πράξεις – Εργασίες – Νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου Αγίας Παρασκευής» με τον ανάδοχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 33. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 34. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 35. Κατανομή του ήδη παραχωρημένου χώρου επί της κεντρικής πλατείας Αγ. Παρασκευής στα εκατέρωθεν καταστήματα λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος «ΑΡΩΜΑ ΚΑΦΕ» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 36. Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 37. Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία ΣΤ28/Τ13 Ν11 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 38. Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Ζ25/Τ9 Ν3 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 39. Απαλλαγή του κ. Λ.Δ  από τα τέλη παραμονής στα αδιάλυτα (2 έτη) του πατέρα του Λ.Α. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 40. Απαλλαγή της κας Ζ.Ι. από τα τέλη εκταφής του συζύγου της Ζ.Α. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 41. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο της Ε.Α. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 42. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο του Δ.Ι. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 43. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 23.322,45 ευρώ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (ΧΒΚ) 106, 113, 116, 117, 121, 122, 251, 252, 253, 254, 255, 309, 563, 611, 779, 1013, 1048, 1051 /2017 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλη Κοιμητηρίου, γ) 0,5% τέλους καταστημάτων, δ) δημοτικά τέλη (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 44. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 24.971.38 ευρώ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (ΧΒΚ) 671, 678, 679, 685, 712, 713, 816/2017,  οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) εισφορά σε χρήμα, β) πρόστιμο από αυθαίρετη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 45. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Κανάρη 1, Κανάρη 63 & Ζ. Παπαντωνίου 7 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 46. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Αγ. Τριάδος 23, Αναξαγόρα 22 κ.α.(εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 47. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Αγάθωνος 22, Πευκακίων 2 κ.α. (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet