Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στις 24 Ιουλίου
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στις 24 Ιουλίου

Σε συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 στις 16:00 στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 76 στην περιοχή Μοναστηράκι του Δήμου Αθηναίων (Γιαβάσειο) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 2. Έγκριση 4ης και 5ης Αναμόρφωσης ΠΑΟΔΑΠ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 3. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 4. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «CONGRESS SUPPORT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» όπως  αναφέρονται στα αριθμ. 5163, 5164, 5165, 5166, 5167/01.06.18 & 5243/10.07.18 (ΤΠΥ) ποσού 2.088,42 ευρώ, 1.504,08 ευρώ, 660,07 ευρώ, 188,07 ευρώ, 397,47 ευρώ, 2.646,26 ευρώ αντίστοιχα (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 5. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών της Παντελή Ασπασίας όπως αναφέρονται στο αριθμ. 36/18.06.2018 (ΤΠΥ) ποσού 950,00 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 125/12.06.18 (ΤΠΥ) ποσού 1.308,00 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ» και το υπ΄ αριθμό 3642/31-05-2018 ποσού 5.308.33 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ του Νικολάου» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 108/26-04-2018 (ΑΛΣ) ποσού 6.474,77 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 11/29-05-2018 ποσού 10.636,02 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 1/08-05-2018 (ΑΠΥ) ποσού 1.091,20 ευρώ (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» όπως  αναφέρονται στo αριθμ. 72/11-05-2018 (ΤΠΥ) ποσού 1.091,00 ευρώ (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΑΚΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 60/02-07-2018 (ΤΠΥ) ποσού  2.424,20 ευρώ (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» και το υπ΄ αριθμό 287/06-06-2018 ποσού 12.543,84 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «EΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο ENVIRODENT όπως αναφέρονται στα αριθμ. 5067/13-04-2018 & 3323/13-04-2018 (ΤΠΥ) ποσού 87.67 ευρώ και 39,68 ευρώ αντίστοιχα (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ», και το υπ΄ αριθμό 76/04-07-2018 ποσού 1.091,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» και το υπ΄ αριθμό 2/12-07-2018 ποσού 1.091,20 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ», και το υπ΄ αριθμό 3686/30-06-2018 ποσού 5.308,33 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» και το υπ΄ αριθμό  294/18-07-2018 ποσού 12.543,84 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet