Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/6
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/6

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 25 Ιουνίου, στις 20:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Λ. Μεσογείων 415-417.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης (MIS 448826) (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων έτους 2013», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων έτους 2013» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιϊας έτους 2013», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2013» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013». (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων έτους 2013». (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου και τακτοποιητικού ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ της «παροχής εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφάλειας στο κτίριο επί της οδού Ερμού 76 (Γιαβάσειο)» (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 12. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ που αφορά στην «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» (εισηγητής: πρόεδρος Β. Σάρκουλας).
 13. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ που αφορά στην «Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) οικονομικού έτους 2014 (εισηγητής: πρόεδρος Ε. Καψοκεφάλου).
 14. Έγκριση της αρ. 29/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ που αφορά στην «Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η) οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισηγητής: πρόεδρος Δ. Πανουσοπούλου).
 15. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 1.853,03 € από το Xρηματικό Βεβαιωτικό Κατάλογο (Χ.Β.Κ.) 744/2014, ο οποίος αφορά οφειλή από πρόστιμο μη πληρωμής ΤΑΠ (εισηγητής: αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 16. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 100.618,35 € από το Xρηματικό Βεβαιωτικό Κατάλογο (Χ.Β.Κ.) 482, 483, 496 & 497/2014, οι οποίοι αφορούν οφειλές από εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα (εισηγητής: αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος)
 17. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 4.910,97 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 767 & 774/2014 οι οποίοι αφορούν οφειλές από ετήσια Δημοτικά Τέλη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το έτος 2014 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 18. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 6.825,71 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 258 & 496/14 (520/2011 & 538/2013), οι οποίοι αφορούν οφειλές από εισφορά σε χρήμα (εισηγητής: αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 19. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 9.835,61 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 51, 138, 340, 341, 544, 545, 548, 662, 663, 664, 665, 689, 690, 691 & 706/14, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού, γ) τέλη κοιμητηρίου και δ) εισφορά σε χρήμα. (εισηγητής: αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 20. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 14.234,43 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 138, 341, 456, 457, 563, 564, 645, 647, 649, 650, 651, 661, 662, 663, 664, 665, 670, 690, 691, 706, 708, 709 & 728/14, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού, γ) τέλη κοιμητηρίου και δ) εισφορά σε χρήμα (εισηγητής: αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 21. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 42.401,45 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 482 & 483/14 (511 & 512/2013), οι οποίοι αφορούν οφειλές από εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα (εισηγητής: αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 22. Επιστροφή ή μη ποσών (συνολικά 368,48 €), ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σε 4 δικαιούχους (εισηγητής: αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
 23. Τροποποίηση της αρ. 336/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών οικονομικού έτους 2011» (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ε. Κωνσταντακόπουλος).
 24. Έγκριση απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής οικονομικού έτους 2012. (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ε. Κωνσταντακόπουλος)
 25. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «Αποπεράτωση υπάρχουσας περιτοίχησης νεκροταφείου» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 26. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «Διάνοιξη οδών στα Πευκάκια έτους 2008» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισηγητής: εντεταλμένος εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 27. Λήψη απόφασης για έγκριση όρων και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014 (εισηγητής: εντεταλμένοςεντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κ. Τσιαμπάς).
 28. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ που αφορά στην έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης για την προμήθεια ειδών τροφίμων με απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (εισηγητής: πρόεδρος Ε. Καψοκεφάλου).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet