Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 11/4
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 11/4

Λόγω του απρόσμενου θανάτου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Βουτσινά, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 συνεδρίαση.

Το Σώμα θα συνεδριάσει την Παρασκευή 11 Απριλίου στις 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με τα εξής θέματα:

 1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 24/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με εισηγητή τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά.
 2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς τον Δήμο, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ανατολικής Αττικής» κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 10967/21-03-2014 αιτήσεως του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», με εισηγητή τον αρχηγό της δημοτικής παράταξης Βασίλη Γιαννακόπουλο.
 3. Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους, Σωματεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Τιμολέοντα Κωστόπουλο.
 4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 36/2014 Δ.Σ. ΠΑΙΣ.ΔΑΠ που αφορά στην «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (3η) οικονομικού έτους 2014», με εισηγήτρια την πρόεδρο Ευπρέπεια Καψοκεφάλου.
 5. Απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού 15.000 ευρώ για την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ), μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με εισηγήτρια την πρόεδρο Ευπρέπεια Καψοκεφάλου.
 6. Απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού 9.499,17 ευρώ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ),μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου μέσω διαγωνισμού, με εισηγήτρια την πρόεδρο Ευπρέπεια Καψοκεφάλου.
 7. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 48/2014 Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ που αφορά στην «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014», με εισηγητή τον πρόεδρο Βασίλη Σάρκουλα.
 8. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19/2014 Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» που αφορά στην «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η), οικονομικού έτους 2014», με εισηγήτρια την πρόεδρο Δήμητρα Πανουσοπούλου.
 9. Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών, Υλικών, Εργαλείων και Ελαστικών για την Επισκευή και τη Συντήρηση των οχημάτων του Δήμου (και συγκεκριμένα για την ομάδα 2)» κατόπιν διενέργειας άγονου διαγωνισμού, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Τιμολέοντα Κωστόπουλο.
 10. Λήψη απόφασης για ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχής ΠΕ3 του Δήμου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, με εισηγητή τον εντεταλμένο σύμβουλο Κωνσταντίνο Τσιαμπά.
 11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει 2012», με εισηγητή τον εντεταλμένο σύμβουλο Κωνσταντίνο Τσιαμπά.
 12. Καθιέρωση ωραρίου εργασίας Υπηρεσιών του Δήμου, με εισηγήτρια την αντιδήμαρχο Ελευθερία Παπαδοπούλου.
 13. Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στη δικαιούχο Ασημακοπούλου Παρασκευή, συζ. Ν. Γκίκα, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με εισηγητή τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά.
 14. Αποξήλωση κουβουκλίου σχολαζόντος περιπτέρου επί της Λεωφ. Μεσογείων 386 για την απελευθέρωση κοινόχρηστου χώρου και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, με εισηγητή τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά.
 15. Ψήφιση πίστωσης, έγκρισης και ανάθεσης προμηθειών δαπάνης 1.107,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, για ενημέρωση και προβολή της διοργάνωσης της 67ης και 68ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας 2014 Δήμου Αγίας Παρασκευής, με εισηγήτρια την αντιδήμαρχο Γερασιμία Μουχτούρη.
 16. Λήψη απόφασης για τη Διοργάνωση Μουσικής Εκδήλωσης, με εισηγητή τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά.
 17. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Βασίλειο Μωραΐτη επί της οδού Ειρήνης αρ. 56, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με εισηγητή τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά.
 18. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον Εμμανουήλ Ρωμανάκη επί της πλατείας Κοραή, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με εισηγητή τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά.
 19. Υποβολή αίτησης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με εισηγητή τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά.
 20. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 2.339,06 ευρώ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (ΧΒΚ) 141 & 147/14 (150 & 219/2008), οι οποίοι αφορούν οφειλές από ετήσια Δημοτικά Τέλη της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2002 & 2008, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Τιμολέοντα Κωστόπουλο.
 21. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 24.425,36 ευρώ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (ΧΒΚ) 17, 138, 341, 353, 419, 493, 662, 663, 664, 665, 689, 690, 691, 694, 706/14, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και γ) τέλη κοιμητηρίου, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Τιμολέοντα Κωστόπουλο.
 22. Επιστροφή ή μη ποσού, ύψους 80,00 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Τιμολέοντα Κωστόπουλο.
 23. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη των δένδρων, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Νικόλαο Κωβαίο-Ντούσκο.
 24. «Συζήτηση–Ενημέρωση και λήψη αποφάσεως αν και εφόσον χρειασθεί λήψη αποφάσεως για το εκτελούμενο έργο της ανάπλασης του (ανύπαρκτου) ιστορικού κέντρου της πόλης» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12201/02-04-2014 αιτήσεως του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «Κώστας Κουβόπουλος Αγία Παρασκευή–Νέα Εποχή–Αδέσμευτη Νέα Πόλη», με εισηγητή τον αρχηγό της δημοτικής παράταξης Κώστα Κουβόπουλο.
 25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.03 προϋπολογισμού 2014 για την «Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων – Χριστούγεννα 2013», με εισηγήτρια την αντιδήμαρχο Γερασιμία Μουχτούρη.
 26. Αντικατάσταση ονόματος δικαιούχου δωροεπιταγής, με εισηγήτρια την αντιδήμαρχο Γερασιμία Μουχτούρη.
 27. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Ν.J.
 28. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.ΑΝ.
 29. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Χ.Ε.
 30. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Ζ.Ε.
 31. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Μ.Ζ.
 32. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Κ.Ι.
 33. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για B.S.
 34. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για ΚΑ.Ι.
 35. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Φ.Μ.
 36. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Μ.Ε.
 37. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Δ.Α.
 38. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Λ.Χ.
 39. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Ν.Α.
 40. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Ξ.Γ.
 41. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Κ.Σ.
 42. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.Α.
 43. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Τ.Χ.
 44. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.ΑΙ., με εισηγήτρια των θεμάτων την αντιδήμαρχο Γερασιμία Μουχτούρη.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet