Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας Παρασκευής στις 23 Σεπτεμβρίου
Πολιτική

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας Παρασκευής στις 23 Σεπτεμβρίου

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 14:00 στο δημαρχείο Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων 415-417).

Έχουν προγραμματιστεί να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Σύνδεσης Ακινήτων έτους 2018».
  2. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Αποσφράγισης – Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 18664/27-06-2019 διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού 64.945,47 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet