Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο (26/2)
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο (26/2)

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014, στις 20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Μεσογείων 415-417), για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της υπ. αριθμ. 11/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014 του Δήμου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα – Τακτοποιητικός και του 1ου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για τις υπηρεσίες – εργασίες με Π.Δ. 28/80 «Επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου» (εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

4. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βάσει της “Γενικής Μελέτης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής”, Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 94/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

5. Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 455 της Περιοχής Πευκάκια με χαρακτηρισμό του οικοπέδου 01, ως Χώρου Πρόνοιας Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ–ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 (εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» (εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

8. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» (εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

9. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

10. Λήψη απόφασης για κοπή δέντρου (εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2014 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η) οικ. Έτους 2014 (εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ε. Καψοκεφάλου).

12. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση αναγκών έτους 2014 (εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Εμ. Κωνσταντακόπουλος).

13. Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (και συγκεκριμένα για τις ομάδες 2,3,9,16 και 19)» κατόπιν διενέργειας άγονου διαγωνισμού (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

14. Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Κατ’ Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Παπαδοπούλου).

15. Σύσταση Προσωρινής Προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε συμμόρφωση Δικαστικής Απόφασης (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Παπαδοπούλου).

16. Λήψη Απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, του άρθρου 186 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 56 του Ν. 1416/84, έτους 2014.(εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Παπαδοπούλου).

17. Λήψη απόφασης για Mουσική Εκδήλωση-Συναυλία (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

18. Διοργάνωση Αγώνα Δρόμου εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής με τίτλο «2ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής–Αναδεικνύοντας τον Υμηττό, 2014» (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

19. Εορτασμός Κυριακής Ορθοδοξίας – 9 Μαρτίου 2014 (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

20. Ορισμός μελών της επιτροπής ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τα έτη 2014- 2015 (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

21. «Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας» (εισηγητής : Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

22. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το 2014 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

23. Έγκριση ή μη συμπληρωματικής σύμβασης κατά 50% για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Ομάδα 3, 7) βάσει του άρθρου 33 παρ. 2 της Διακήρυξης της οποίας οι όροι εγκρίθηκαν με την 231/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Eμ. Κωνσταντακόπουλος).

24. Έγκριση ή μη συμπληρωματικής σύμβασης κατά 50% για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Ομάδα 5, 6, 8) βάσει του άρθρου 33 παρ. 2 της Διακήρυξης της οποίας οι όροι εγκρίθηκαν με την 231/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμ. Κωνσταντακόπουλος).

25. Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Ι35/Τ11 Ν22 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15.6733.01 προϋπολογισμού 2014 για Οικονομικές ενισχύσεις απόρων. .(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 15.6481.03 προϋπολογισμού 2014 για Προμήθεια Ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων-Πάσχα. 2014 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

28. Έγκριση πραγματοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος –Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2014 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

29. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση της παροχής υπηρεσιών χοροδιδασκάλου για την εκμάθηση χορών στους δημότες μας (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

30. Έγκριση δαπάνης 14.678,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) για τις ανάγκες μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία του Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου και των ηλικιωμένων δημοτών –μελών των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου (ΚΑΠΗ) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

31. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2014 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» (εισηγητής: Πρόεδρος κ. Β. Σάρκουλας).

32. Επιστροφή ή μη ποσών (συνολικά 438,63 €), ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και έγκριση της παροχής υπηρεσιών για δημιουργία χώρου ψυχαγωγίας στους δημότες μας.

34. Επικαιροποίηση ειλημμένων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 2013 για τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις απόρων.

35. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για Ζ.Β.

36. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για Κ.Μ.

37. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για Λ.ΑΕ.

38. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για Τ.Σ.

39. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για Χ.Α.

40. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για Φ.Π.

41. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου στην οικογένεια του Α.Α., που διαμένει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του Δήμου, λόγω οικονομικής αδυναμίας (εισηγητής των θεμάτων από 33 έως 41: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

 

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet