Σ. Παπαμιχαήλ: «Απομάκρυνση του Φυσάει Κόντρα από την Αλήθεια»
Αθλητισμός

Σ. Παπαμιχαήλ: «Απομάκρυνση του Φυσάει Κόντρα από την Αλήθεια»

Για «έλλειψη γνώσης» της παράταξης Φυσάει Κόντρα στην Αγία Παρασκευή ή «για εν γνώσει της απόκρυψη και διαστρέβλωση της αλήθειας» κάνει λόγο ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) Σωτήρης Παπαμιχαήλ, απαντώντας σε ανακοίνωση της παράταξης, στην οποία ζητούταν η απομάκρυνσή του από τη διοίκηση του Οργανισμού (βλέπε δημοσίευμα Φυσάει Κόντρα: «Απομάκρυνση ΤΩΡΑ του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ!»).

Ο κ. Παπαμιχαήλ τονίζει στους εκπροσώπους της παράταξης, επικεφαλής της οποίας είναι ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Αλεξίου, ότι η «σαγήνη της αντιπολιτευτικής δημοσιότητας είναι κακός σύμβουλος» και αναφορικά με τα σχόλια της παράταξης για ελευθερία του Τύπου τονίζει ότι αυτή «πρέπει να ασκείται μέσα στα συνταγματικά και νόμιμα όρια».

Ακολουθεί η ανακοίνωση – απάντηση του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ:

Απομάκρυνση του «Φυσάει Κόντρα» από την Αλήθεια

Συνήθως, όλοι όσοι συμμετέχουμε ενεργά στα δημοτικά πράγματα, είτε από θέση συμπολίτευσης είτε ιδίως από θέση αντιπολίτευσης, φροντίζουμε να διατηρούμε την επαφή μας με την αλήθεια, για να μην εκτιθέμεθα ανεπανόρθωτα.

Για να μην απομακρυνόμαστε από την πραγματικότητα, με την οποία επιβάλλεται να είμαστε σε επαφή, ως παρατάξεις και ως εκπρόσωποί τους.

Διαφορετικά, η μόνη επαφή που διατηρούμε είναι η επαφή με τον αντιπολιτευτικό προσωπικό εαυτό μας, σε βάρος όμως των δημοτικών συμφερόντων.

Παρά την αξιοσημείωτη προσπάθεια αυτοδιαχωρισμού της «κριτικής» της παράταξης Φυσάει Κόντρα από αυτήν της προηγούμενης δημοτικής αρχής, η μονομερής, συνεχής και εν τέλει εμπαθής κριτική προς την τωρινή δημοτική αρχή, συνδυαζόμενη μάλιστα με έντονα προσωπικά στοιχεία, συντονίζεται αντικειμενικά με την προσπάθεια της μείζονος αντιπολίτευσης.

Από την άποψη αυτή, πρέπει να επισημανθεί η πρωτοφανής έλλειψη γνώσης της παράταξης, τουλάχιστον, ή διαφορετικά η εν γνώσει της απόκρυψη και διαστρέβλωση της αλήθειας.

Ενδεικτικά και μόνο.

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης ότι η δημοτική αρχή δεν υλοποιεί ιδιωτικά προγράμματα πολιτισμού, αλλά ότι αυτά εκτελούνται από τις δομές μας (Εργαστήρια Τέχνης και Ωδείο); Δεν γνωρίζουν ότι οι καθηγητές των δομών αυτών προσλήφθηκαν όχι μέσω εταιρικών μορφών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά με ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, που εγκρίθηκαν την 15.10.2014, σύμφωνα με τον σχετικό Προγραμματισμό Προσλήψεων 2014;  Όταν το Δ.Σ. ψήφιζε την αποδοχή της έγκρισης των συμβάσεων, την κατανομή των θέσεων, τη δέσμευση των πιστώσεων και τη Δημόσια Προκήρυξη δεν καταλάβαιναν; Δεν είχαν διαβάσει τις εισηγήσεις; Δεν παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση και τις αναλυτικές προφορικές παρουσιάσεις των θεμάτων; Τα πρακτικά του Δ.Σ. είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης ότι οι αμοιβές των καθηγητών των δομών αυτών είναι σαφώς ανώτερες των ελαχίστων, σε πλήρη συνεννόηση και ευλαβική τήρηση από τον ΠΑΟΔΑΠ εργασιακών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων υπέρ των καθηγητών, παρά την κατάργηση τους από νόμους της τελευταίας τριετίας;

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης ότι η περυσινή μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ανάθεση του έργου της λειτουργίας του Ωδείου σε εταιρική μορφή, κόστισε περίπου 240.000 ευρώ, έναντι του ημίσεως φέτος (120-140.000);

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης ότι επειδή δεν είχαν ζητηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή συμβάσεις μίσθωσης έργου/εργασίας για τους γυμναστές των δημοτικών προγραμμάτων, αλλά ούτε αίτηση προς τη ΓΓΑ είχε υποβληθεί, ο μόνος τρόπος για τη λειτουργία των προγραμμάτων και την εξασφάλιση των γυμναστών ήταν η μέσω Δημόσιας Ανοικτής Προκήρυξης κατάρτιση σύμβασης εκτέλεσης του έργου με ατομική επιχείρηση ή επιχείρηση εταιρικής μορφής, σε γνώση των ενδιαφερόμενων;

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης ότι οι αμοιβές των γυμναστών είναι επίσης ανώτερες των ελαχίστων, σε πλήρη συνεννόηση και ευλαβική τήρηση από τον ΠΑΟΔΑΠ εργασιακών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων υπέρ τους, παρά την κατάργηση τους από νόμους της τελευταίας τριετίας;

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης ότι υπάρχει απαγόρευση προσλήψεων μονίμου προσωπικού, αλλά οι ανάγκες υπάρχουν και πρέπει να καλυφθούν;  

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης  ότι το νέο Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ υπέβαλε τον Οκτώβριο 2014 για πρώτη φορά μετά από 2-3 έτη αίτηση προς τη ΓΓΑ για αθλητικά προγράμματα, η οποία έγινε δεκτή προ ημερών;

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης ότι δεν είχαν εισπραχθεί αλλά ούτε διεκδικηθεί υπέρογκα ποσά ύψους 300.000 ευρώ περίπου από τη συμμετοχή του ΠΑΟΔΑΠ στα προγράμματα της ΓΓΑ, εκ των οποίων 100.000 ευρώ περίπου παραγράφονταν την 31.12.2014 και διεσώθησαν με κατεπείγουσα ενέργεια, συνολικού δικαστικού κόστους 560 ευρώ;  

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης τις αποφάσεις μείωσης διδάκτρων, χωρίς καμία μείωση –αντιθέτως- τόσο του επιπέδου των υπηρεσιών, όσο και των ωρομισθίων των εργαζομένων – καθηγητών;          

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης ότι καμία απευθείας ανάθεση δεν λαμβάνει χώρα, αλλά η σχετική σύμβαση καταρτίζεται αφού ληφθούν προσφορές από περισσότερους προμηθευτές και ότι η εξουσιοδότηση προς τον πρόεδρο γίνεται για την εκτέλεση της ειλημμένης απόφασης του Δ.Σ.; Δεν κάνουν τον κόπο να μπουν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ; Δεν έμαθαν τι έγινε στα Κούλουμα 2015; 

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης ότι στον ΠΑΟΔΑΠ, όπως και σε άλλους Οργανισμούς του Δήμου, μόλις τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014 εγκρίθηκαν οι ταμειακοί απολογισμοί ετών 2012 και 2013 και από τον Οκτώβριο 2014 ξεκίνησε η κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμοί κ.λπ.) ετών 2012 και 2013, αναγκαίοι όροι για την είσπραξη των χρημάτων από τη ΓΓΑ;

Δεν γνωρίζουν άραγε ή σκόπιμα αποκρύπτουν οι εκπρόσωποι της παράταξης  ότι το νέο Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ εγκαινίασε τις ανοιχτές συνεδριάσεις, σε αντίθεση με το παρελθόν, με πλήρη έως καταχρηστικότητας άνεση λόγου; 

Είναι σαφές ότι και γνωρίζουν και δεν αναγνωρίζουν.

Διότι η σαγήνη της αντιπολιτευτικής δημοσιότητας είναι κακός σύμβουλος.

Τέλος, ως προς την ελευθερία του Τύπου, επισημαίνεται ότι και αυτό το δικαίωμα, όπως όλα, πρέπει να ασκείται μέσα στα συνταγματικά και νόμιμα όρια.

Πρώτιστη υποχρέωση του Τύπου είναι η κατά το δυνατόν αντικειμενική ενημέρωση και ευπρεπής παρουσίαση των γεγονότων και των απόψεων, χωρίς να θίγεται η προσωπικότητα, η αξιοπρέπεια, η τιμή και η υπόληψη των πολιτών.

Ο Τύπος είναι το καταφύγιο των πολιτών. Όχι ο προσβολέας και ο διώκτης τους.

Άραγε, πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε συγκεκριμένο τοπικό μέσο ιδιοκτησίας εκτός της πόλης μας, διαχειριζόμενο από πρόσωπα που ασκούν παράνομα ιδιωτικό έργο, προβάλλονται διαρκώς επί πολλές ημέρες «ειδήσεις» σε βάρος του ΠΑΟΔΑΠ, ενώ η -από άλλες ειδήσεις- διάψευση τους, προβάλλεται επί ολίγες ώρες και αποσύρεται, με αποτέλεσμα την επίταση της σύγχυσης, όπως συνέβη με τα προγράμματα άθλησης;

Άραγε, πώς εξηγείται το γεγονός ότι συγκεκριμένο τοπικό μέσο ιδιοκτησίας εκτός της πόλης μας, διαχειριζόμενο από πρόσωπα που ασκούν παράνομα ιδιωτικό έργο, μαγνητοσκοπούσε επί μήνες ανεμπόδιστα τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ χωρίς όμως να παραθέτει καμία από τις αποφάσεις και συζητήσεις, παρά μόνο τις ανοίκειες επιθέσεις κατά προσώπων και μάλιστα διαρκώς επί μήνες;

Άραγε, πώς εξηγείται το γεγονός ότι συγκεκριμένο τοπικό μέσο ιδιοκτησίας εκτός της πόλης μας, διαχειριζόμενο από πρόσωπα που ασκούν παράνομα ιδιωτικό έργο, φιλοξενεί και δη σε περίοπτη θέση επί μήνες εξυβριστική αρθρογραφία και κατά του δημάρχου, ενώ οι απαντήσεις εμφανίζονται για λίγες ώρες και αποσύρονται;

Άραγε, πώς εξηγείται το γεγονός ότι συγκεκριμένο τοπικό μέσο ιδιοκτησίας εκτός της πόλης μας, διαχειριζόμενο από πρόσωπα που ασκούν παράνομα ιδιωτικό έργο, φιλοξενεί επί μήνες φωτογραφία δωροδοκίας «κάτω από το τραπέζι» κατά την «κάλυψη» θέματος άλλου νομικού προσώπου του Δήμου;

Για ποιο λόγο ορισμένοι σιωπούν κραυγαλέα για όλα αυτά και πολλά άλλα πολύ γνωστά σε πολλούς;

Άραγε, ποιος και πώς μπορεί να κατηγορεί για φίμωση, όποιον ενεργεί ως πολίτης που επί πολύ χρόνο υπομένει προσβολές και μειώσεις;

Ποιος μπορεί να κατηγορήσει ποιόν που ως άνθρωπος, με οικογένεια και παιδιά, με επάγγελμα, με δημόσια ενασχόληση, ως άνθρωπος με συναισθήματα και ευαισθησίες προκαλείται διαρκώς και οδηγείται στα ακραία αποθέματα υπομονής και ανοχής, ώστε αναγκάζεται να προειδοποιήσει; 

Ποιος μπορεί να κατηγορήσει την εξεγερμένη αξιοπρέπεια;

Ελευθερία του Τύπου σημαίνει ανεμπόδιστη αντικειμενική ειδησεογραφία, με παράθεση όλων των απόψεων και φιλοξενία αρθρογραφίας, χωρίς ύβρεις και χυδαίες εκφράσεις πεζοδρομίου.

Ελευθερία του Τύπου σημαίνει ελευθερία στις ιδέες και στις απόψεις, όχι στις ύβρεις και στις προσβολές.

Ηθικά και πολιτικά υπόλογος λοιπόν είναι αυτός που υπερασπίζεται αυτού του είδους τον Τύπο.

Όχι αυτός που αμύνεται με νόμιμους τρόπους κατά των συνεχών και επαναλαμβανόμενων μειώσεων, ψευδών και προσβολών.

Γιατί υπεράσπιση, με κάθε νόμιμο μέσο, αξίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και όχι οι επιθέσεις των υβριστών.        

Σωτήρης Παπαμιχαήλ

Δικηγόρος, δημοτικός σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet