Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης ο Δήμος Βριλησσίων
Κοινωνία

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης ο Δήμος Βριλησσίων

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο στον Δήμο Βριλησσίων.

Το πρώτο σημαντικό βήμα έγινε με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), δηλαδή τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), ώστε να είναι στη συνέχεια εφικτή η εγκατάσταση δικτύων επαναφόρτισης, αντίστοιχων θέσεων στάθμευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως μέσου μετακίνησης.

Η εκπόνηση του ΣΦΗΟ χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)»  και περιελάμβανε: 

  • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης -αξιολόγηση των οδικών τμημάτων για την καταλληλόλητά τους να φιλοξενήσουν φορτιστές Η/Ο – ανάπτυξη σεναρίων ως προς τη χωροθέτησή τους στηριζόμενα στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό.
  • Διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  • Μελέτη κόστους/όφελους και έγκριση του έργου από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βριλησσίων (απόφαση 7/2022 ΑΔΑ: 9Φ7ΚΩ9Ρ-ΖΗΠ).

Ο δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης  δήλωσε σχετικά: «Λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη και επαρκή εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου υλοποιούμε πρακτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις, εξασφαλίζοντας τις προβλεπόμενες υποδομές στο σύνολο της πόλης».

Κατά τη φάση της υλοποίησης πρόκειται να εγκατασταθούν 44 σταθμοί φόρτισης (διεπαφές – πρίζες) με δυνατότητα φόρτισης έως και 88 ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι θα καλύπτουν κεντροβαρικά και αναλογικά το σύνολο των συνοικιών των Βριλησσίων.

Δείτε τα σημεία χωροθέτησης σταθμών φόρτισης Η/Ο

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet