Πρόσληψη 19 καθηγητών στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής με όρους ΑΣΕΠ
Κοινωνία

Πρόσληψη 19 καθηγητών στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής με όρους ΑΣΕΠ

Με όρους ΑΣΕΠ προκηρύσσεται η πρόσληψη συνολικά 19 εργαζομένων στα προγράμματα της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΕΑΕΔΗΑ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, όπως ενημερώνει ο Δήμος.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου, «πιστή στο πρότυπο της διαφάνειας στη διαχείριση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, η νέα δημοτική Αρχή, με απόφαση του δημάρχου Νίκου Μπάμπαλου, εφαρμόζει -για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία του Δήμου- μοντέλο διαγωνισμών ΑΣΕΠ στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στην ΚΕΑΕΔΗΑ, για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων της νέας περιόδου, που υλοποιεί η δημοτική επιχείρηση».

Έτσι λοιπόν, η ΚΕΑΕΔΗΑ Α.Ε. – ΟΤΑ, (Κατασκευαστική Εµπορική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής – Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη συνολικά 19 καθηγητών (15 καλλιτεχνικού τομέα και τεσσάρων φυσικής αγωγής), οι οποίοι θα στελεχώσουν τα προγράμματα καλλιτεχνικής απασχόλησης και τα αθλητικά προγράμματα της νέας σεζόν, με διάρκεια απασχόλησης τους οκτώ μήνες.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.iraklio.gr, έχουν αναρτηθεί οι δύο αντίστοιχες προκηρύξεις όπου αναγράφονται αναλυτικά οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και οι όροι και η διαδικασία των διαγωνισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της δημοτικής επιχείρησης στα γραφεία της ΚΕΑΕΔΗΑ (Μ. Αντυπα & Στ Καραγιώργη 2, 1ος όροφος), από τις 10:00 έως τις 14:00, από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και για 10 ημερολογιακές ημέρες, με αποκλειστική προθεσμία, δηλαδή, έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Ακολούθως, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ενστάσεων πριν από την τελική ανάδειξη των επιτυχόντων.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να καλούν στον αριθμό τηλεφώνου 213 2000205.

Ο πρόεδρος της ΚΕΑΕΔΗΑ, Μάνος Βαβουράκης, σχολιάζει σχετικώς: «Η διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος για αυτήν τη δημοτική Αρχή είναι αδιαπραγμάτευτη. Για αυτόν τον λόγο εξαντλούμε όλα τα περιθώρια τόσο στη δημοσιοποίηση, όσο και στους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού στη δημοτική επιχείρηση. Υιοθετούμε όρους ΑΣΕΠ, μολονότι ο νόμος δεν μας επιβάλλει κάτι τέτοιο. Μας το επιβάλλουν όμως οι αρχές μας ως μια νέα διοίκηση στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής που θέλει να αλλάξει παλαιές νοοτροπίες και κατεστημένα…».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet