Ποια τμήματα μπορούν να δημιουργηθούν στο ΚΔΒΜ του Δήμου Κηφισιάς
Κοινωνία

Ποια τμήματα μπορούν να δημιουργηθούν στο ΚΔΒΜ του Δήμου Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει ότι το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Διά Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του ΚΔΒΜ του Δήμου Κηφισιάς, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου Κηφισιάς μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί

Τα μαθήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση) μέσω εφαρμογής Ζοοm. Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν και μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας, μόρφωσης καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. 213 2007256, υπεύθυνοι Φλέγγας Φάνης και Κουτρούμπα Ελένη. Ταχ. Διεύθυνση: Εμ. Μπενάκη 3 , Κηφισιά , Τ.Κ. 14561, e-mail [email protected]

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δήλωση συμμετοχής εκπαιδευόμενου

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet