Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή στις 1/4
Πολιτική

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή στις 1/4

Συνεδριάζει την Τρίτη 1 Απριλίου 2014, στις 09:00, στο δημαρχείο Κηφισιάς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  για λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

 1. Διεξαγωγή ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού (με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη).

2. Έγκριση δαπάνης ύψους 6.396,00€, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7131.04 για «Προμήθεια και τοποθέτηση αντλιών», για τις ανάγκες του Δήμου και έγκριση της υπ΄αρ. 18/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου για την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας.

3. Έγκριση δαπάνης ύψους 7.257,00€ ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 45.7132.01 για «Προμήθεια ερπυστριοφόρου μηχανήματος για το Κοιμητήριο της Ν. Ερυθραίας», για τις ανάγκες του Δήμου και έγκριση της υπ΄ αρ. 14/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου για την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας.

4. Έγκριση δαπάνης ύψους 45.000,00€ ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6699.06 για «Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κου δικτύου Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (SW & HW)», για τις ανάγκες του Δήμου και έγκριση της υπ΄αρ. 10/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού.

5. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.04 με τίτλο «Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 16.000,00 € για το έτος 2014.

6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.17 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης και κλιματιστικών μονάδων», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00 € για το έτος 2014.

7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.02 με τίτλο «Δαπάνη εκπαίδευσης επιδοτούμενου σεμιναρίου από τον ΟΑΕΔ (λογαριασμός ΛΑΕΚ)», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.000,00 € για το έτος 2014.

8. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.12 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων – αλυσοπριόνων – μηχανών γκαζόν- φυσητήρων αέρος –χειροκίνητων αντλιών νερού (εξωτερικού συνεργείου οδοκαθαρισμού)», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 € για το έτος 2014.

9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6612.03 με τίτλο «Προμήθεια παιδαγωγικού, εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 € για το έτος 2014.

10. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6117.02 για «Ανάθεση εργασίας σε παιδίατρο για τους παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 7.000,00 € για το έτος 2014.

11. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6274.04 για «Δαπάνες απολύμανσης και καταπολέμησης κωνωποειδών», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.600,00 € για το έτος 2014.

12. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.849,92 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6265.05 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικού Αυτοκινητοστασίου», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 2.000,00 € για το έτος 2014.

13. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.10 για «Προμήθεια εφαρμογής για εισφορά σε χρήμα», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 1.230,00 € για το έτος 2014.

14. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.02 για «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικής πινακίδας της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 1.500,00 € για το έτος 2014.

15. Έγκριση δαπάνης ύψους 7.997,01 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6699.02 με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 € για το έτος 2014.

16. Έγκριση δαπάνης ύψους 4.975,35 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.01 με τίτλο «Προμήθεια οξυγόνου ασετιλίνης για το συνεργείο επισκευών», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.000,00 € για το έτος 2014.

17. Έγκριση δαπάνης ύψους 955,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.06 με τίτλο «Προμήθεια fax», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 1.000,00 € για το έτος 2014.

18. Έγκριση δαπάνης ύψους 460,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.02 με τίτλο «Προμήθεια αριθμομηχανών», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 500,00 € για το έτος 2014.

19. Έγκριση δαπάνης ύψους 4.998,66 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6613.01 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων βιβλιαρίων απορίας», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.000,00 € για το έτος 2014.

20. Έγκριση δαπάνης ύψους 246,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6265.01 για «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Παιδικοί Σταθμοί – Εντευκτήριο Εκάλης)», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 3.000,00 € για το έτος 2014.

21. Έγκριση δαπάνης ύψους 5.750,25 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.14 με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 6.000,00 € για το έτος 2014.

22. Έγκριση δαπάνης ύψους 255,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6265.03 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσιοθεραπείας», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 1.000,00 € για το έτος 2014.

23. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.400,97 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6661.02 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 3.000,00 € για το έτος 2014.

24. Έγκριση δαπάνης ύψους 280,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 45.6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 1.000,00 € για το έτος 2014.

25. Έγκριση δαπάνης ύψους 630,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 45.6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 1.000,00 € για το έτος 2014.

26. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.149,92 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.02 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 4.000,00 € για το έτος 2014.

27. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.380,80 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.04 με τίτλο «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 1.500,00 € για το έτος 2014.

28. Έγκριση δαπάνης ύψους 4.059,00 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.06 με τίτλο «Αναβάθμιση και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 10.000,00 € για το έτος 2014.

29. Έγκριση δαπάνης ύψους 7.956,87 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.19 με τίτλο «Συντήρηση, επισκευή & αναγόμωση πυροσβεστήρων», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 € για το έτος 2014.

30. Έγκριση δαπάνης ύψους 4.323,45 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.02 για «Συντήρηση και επισκευή πορτών δημοτικών κτιρίων», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 4.350,00 € για το έτος 2014.

31. Έγκριση δαπάνης ύψους 13.517,70 € και ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.14 με τίτλο «Χρήση βελτιωμένων εκδόσεων (ετήσια release) μηχανογραφικών εφαρμογών Singular – Genesis», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 15.000,00 € για το έτος 2014.

32. Σύνταξη κατάστασης απόρων (παρ. 2β, άρθρο 37 του Ν. 3801 / 09) για το βοήθημα του Πάσχα 2014 και διαβίβαση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση δαπάνης επιχορήγησης, ψήφιση – διάθεση πίστωσης και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (άρθρο 172 του Ν.3463 / 2006).

33. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6053.04 που αφορά «Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση».

34. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.02 που αφορά «Περιβαλλοντική μελέτη για την αδειοδότηση της νέας αναβαθμισμένης πρόσβασης στο Νοσοκομείο “ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” στο Πανόραμα Κηφισιάς» .

35. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.06 που αφορά «Αποζημίωση πολιτών από βλάβες που υπέστησαν από υπαιτιότητα Δήμου».

36. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.04 που αφορά «Αποζημίωση από πτώση σε λακκούβες».

37. Αλλαγή ονόματος δικαιούχου επικειμένων που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

38. Έγκριση μελέτης και έγκριση δαπάνης & ψήφισης-διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση του αυλείου χώρου Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας και της παιδικής χαράς πλατείας Κέννεντυ στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης».

39. Έγκριση της υπ΄αρ. 73/2013 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.150.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.24 για το έτος 2014 και ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού.

40. Έγκριση της υπ΄αρ. 17/2014 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», καθώς και την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.48 για το έτος 2014 .

41. Υποβολή της από 14/3/2014 βεβαίωσης υπαιτιότητος του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Λεωνίδα Λώρα, σχετικά με την κάλυψη ζημιάς που υπέστη την 23η Οκτωβρίου 2012 το Ι.Χ. με αριθ. κυκλοφορίας ΥΧΤ 1133, ιδιοκτησίας κ. Δημήτριου Ζαβλάγκα, από πτώση σε λακκούβα επί της οδού Σαρανταπόρου 22 στη Κηφισιά, δαπάνης συνολικού ποσού τριάντα ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτών (30,75 €).

42. Υποβολή της από 12/8/2013 βεβαίωσης υπαιτιότητος του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Λεωνίδα Λώρα, σχετικά με την κάλυψη ζημιάς που υπέστη την 30η Νοεμβρίου 2012 το Ι.Χ.Ε. με αριθ. κυκλοφορίας ΙΗΝ 2026, ιδιοκτησίας Μαρίας & Ειρήνης Καπαρού και οδηγό τον κ. Μιχαήλ Καπαρό από πτώση σε ανοικτό φρεάτιο του Δήμου επί της οδού Παπαδιαμάντη 3 στη Κηφισιά, δαπάνης συνολικού ποσού χιλίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ & εξήντα οκτώ λεπτών (1.084,68 €).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet