Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 10/2
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 10/2

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς συγκαλείται την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016, στις 19:30, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» στο δημαρχείο Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κηφισιάς έτους 2016.
 2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς έτους 2016.
 3. Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (Ανάπλαση – Αναδιαρρυθμίσεις Διατηρητέου και Προσθήκη Πτέρυγας)» καθώς και Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης με την «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.».
 4. Επί της 169/2015 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας» σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2012-2013-2014.
 5. Επί της εισήγησης της Επιτροπής του Δ.Σ. για την παρακολούθηση και τον συντονισμό δράσεων για την δημιουργία Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας από καύση βιομάζας στην περιοχή Καλυφτάκι του Δήμου Κηφισιάς.
 6. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 8. Επί της 156/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την ίδρυση θέσεων στάσης και στάθμευσης ΤΑΧΙ στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας.
 9. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «εγκατάσταση αθλητικής δραστηριότητας» στο ακίνητο επί της οδού Χελιδονούς 9, στο Ο.Τ. 243, Κηφισιά.
 10. Παραίτηση της δικαιούχου Δερμετζή-Φωτιάδου Αλεξάνδρας από το δικαίωμα της χρήσης του χώρου διαδοχικής ταφής (πρώην Ορφανουδάκη Ειρήνη του Νικολάου) και έγκριση παραχώρησής του σε νέο δικαιούχο.
 11. Επικύρωση της διαδικασίας παραχώρησης του χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Λεβέντη Θεόδωρου και έγκριση παραχώρησης σε νέο δικαιούχο.
 12. Αποχαρακτηρισμός χώρου διαδοχικής ταφής πρώην δικαιούχου Ζαγάρη Ξενοφώντα του Ιωάννη και μετατροπή του σε τάφο τριετούς χρήσης.
 13. Παραίτηση του δικαιούχου Καλύμνιου Γαβριήλ του Αντωνίου από το δικαίωμα χρήσης χώρου διαδοχικής ταφής, σε συνδυασμό με τη μετατροπή δύο τάφων τριετούς χρήσης σε ενιαίο χώρο διαδοχικής ταφής και παραχώρησή τους στον προαναφερθέντα δικαιούχο.
 14. Διαδικασία παραχώρησης χώρου διαδοχικής ταφής στο Κοιμητήριο Κηφισιάς στον κο Χαζάπη Κωνσταντίνο του Νικολάου και στην κα Παλαιοκρασσά-Χαζάπη Σμαρώ του Αντωνίου.
 15. Διαδικασία παραχώρησης χώρου διαδοχικής ταφής στο Κοιμητήριο Κηφισιάς στην κυρία Αβραμοπούλου Ηλέκτρα του Παύλου.
 16. Αποδοχή δύο αιτημάτων εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών συμβουλευτικής ψυχολογίας και λογοθεραπείας στα ΚΑΠΗ, στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Δημοτικό Πολυιατρείο.
 17. Επί της 5/2016 εισήγησης της ΔΕΠ σχετικά με «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017».
 18. Επί της 6/2016 εισήγησης της ΔΕΠ για «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017».
 19. Έγκριση δαπάνης ύψους 665,50 ευρώ και ψήφιση- διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
 20. Έγκριση δαπάνης ύψους 120 ευρώ και ψήφιση- διάθεση αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00.6073 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» για την εγγραφή εκπροσώπων του Δήμου στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση» που διοργανώνεται στο Ρέθυμνο της Κρήτης από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2016.
 21. Επιστροφή ποσού 118,57 ευρώ για δαπάνες  παροχής δημοτικού φωτισμού.
 22. Διαγραφή χρεών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης οφειλής ποσού 65.259,58 ευρώ.
 23. Επιστροφή ποσού 1.278,80 ευρώ και ψήφιση διάθεση πίστωσης, από δαπάνη κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης  (Ν.Δ. 318/1969 άρθρο 26).
 24. Διαγραφή συνολικού ποσού 2.987,76 ευρώ από τους 17/2016 & 285/2016 χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή του στους 929 και 930/2016.
 25. Απαλλαγή από προσαυξήσεις ύψους 1.070,46 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 3.β του Ν.3463/06.
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και Οριστικής Παραλαβής και επιστροφή εγγυητικής του έργου «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου».
 27. Επί της 25/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή του Δικηγόρου κου Δεμερτζή Κωνσταντίνου.
 28. Επί της 79/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τη δημιουργία δύο παιδικών χαρών στους οικισμούς Πελοποννησίων και  Γράμμου-Φοίνικα στην περιοχή Αδαμών.
 29. Επί της 101/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αντιδρόμησης της οδού Επτανήσου στην Κηφισιά, με κατεύθυνση από την οδό Αγ. Παντελεήμονος προς την οδό Χειμάρρας.
 30. Επί της 150/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Ηρ. Κωνσταντοπούλου στη Ν. Ερυθραία.
 31. Επί της 151/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στη συμβολή των οδών Ανδρούτσου & Αν. Θράκης στη Ν. Ερυθραία.
 32. Επί της 152/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές παρεμβάσεις  επί της οδού Σαράφη στη Ν. Ερυθραία.
 33. Επί της 153/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ταχύτητας των οχημάτων επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου στη Ν. Ερυθραία.
 34. Επί της 154/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την παραχώρηση προσωρινής θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του παιδικού σταθμού επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 81Α στη Ν. Ερυθραία.
 35. Επί της 155/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 81Α στη Ν. Ερυθραία.
 36. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 396δ/2009 απόφασης του Δ.Σ για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ λόγω θανάτου του δικαιούχου.
 37. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 264/2013 απόφασης του Δ.Σ για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ λόγω θανάτου του δικαιούχου.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet