Πρόσληψη δύο εργατών στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης
Κοινωνία

Πρόσληψη δύο εργατών στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα διάρκειας 8 μηνών, δύο εργατών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανακοινώνει ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • ∆Ε Κηπουρός: 1 άτομο.
  • ∆Ε Τεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής: 1 άτομο.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της αρμόδια υπηρεσίας του Δήμου στη διεύθυνση: ∆ήµος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15α, Τ.Κ. 15121 Πεύκη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Κοντού Σταµάτη ή κας Βρεττού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 6145103 και 210 6145124).

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet