Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (11/3)
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (11/3)

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 11 Μαρτίου στις 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση παροχής οικονομικής βοήθειας στους οικονομικά αδυνάτους του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, εν όψει των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων, για το έτος 2014.
 2. Έγκριση ή μη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών.
 3. Διαγραφές οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων και ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτουμένων λόγω λανθασμένης εγγραφής.
 4. Κοπή και κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους.
 5. Καθορισμός εμπορικών ζωνών και επιβολή τελών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για εργασίες ή εμπορικές – επιχειρησιακές δραστηριότητες.
 6. Διάθεση χώρου προς χρήση από παραγωγούς προϊόντων χωρίς μεσάζοντες ή από εμπόρους σε προνομιακές τιμές (ψηφίζει και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης).
 7. Έγκριση ή μη μίσθωσης ακινήτου.
 8. Έγκριση ή μη μίσθωσης ακινήτου.
 9. Έγκριση ή μη μίσθωσης ακινήτου.
 10. Προέγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση 1ης Ημερίδας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού με Διαχειριστική Αρχή το ΠΕΠ Αττικής –χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ.
 11. α) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης 2009». β) Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.
 12. Μεταφορά ποσοστού ΣΑΤΑ προγενεστέρων ετών για λειτουργικές δαπάνες.
 13. Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ – ΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 14. Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου & αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 15. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων στο σκέλος που αφορά τα είδη αρτοποιίας.
 16. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1/2014 μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με νέο προϋπολογισμό ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ (400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ).
 17. Τροποποίηση δρομολογίων Δημοτικής Συγκοινωνίας λόγω υπέρβασης του ορίου κατανάλωσης καυσίμων.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα τεθούν από τους πολίτες θέματα προς συζήτηση λόγω διεξαγωγής της ημέρας του πολίτη.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet