Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 29/9
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 29/9

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, στις 19:00, στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ. Υπόθεση: Βουλγαράκη Γεωργία.
 2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Υπόθεση: Αραμπατζή Αικατερίνη.
 3. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών για ειδικό φόρο 2%, ΤΑΠ & ΔΦ/ΔΤ. Υπόθεση: Επιχείρηση ΡΑΚΑΣ Α.Ε., Golden Hall.
 4. Διαγραφή τέλους καθαριότητας, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Υπόθεση: Χριστοδούλου Κων/νος του Δημητρίου.
 5. Διαγραφή προστίμου διαφήμισης για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο από τον υπ΄ αριθμ. 688/24-10-2013 Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του στον ορθό υπόχρεο Υπόθεση: ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ.
 6. Διαγραφή προστίμου διαφήμισης για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο από τον υπ΄ αριθμ. 607/09.10.2012 Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του 40% του προστίμου λόγω άσκησης προσφυγής. Υπόθεση: ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε.
 7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας. Υπόθεση: Στρατηγικές και Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών ΕΠΕ.
 8. Επιστροφή ποσού 45,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβολο αλλοδαπού. Υπόθεση: Thanas Nektario.
 9. Επιστροφή ποσού 45,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβολο αλλοδαπού. Υπόθεση: Rrokaj Joana.
 10. Επιστροφή Δημοτικού φόρου 0,5% ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Υπόθεση: Espresso Concept.
 11. Αίτηση της Μολυβιάτη Πανωραίας για παράταση του χρόνου ανακομιδής μετά την παρέλευση τριετίας από τον ενταφιασμό.
 12. Διόρθωση απόφασης 161/2015 Δ.Σ.
 13. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του υπουργείου Εσωτερικών της Θ΄ κατανομής 2015, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου» (ΟΚΟΙΠΑΔΑ).
 14. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015.
 15. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «Κατασκευή του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου, μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών-ποδηλάτων».
 16. Έγκριση για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & χριστουγεννιάτικου στολισμού εξωτερικών χώρων με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.
 17. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης (ΕΚΠΟΤΑ).
 18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ).
 19. Έγκριση για σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του αντλιοστασίου του δημοτικού πηγαδιού που βρίσκεται στη θέση Ψαλίδι του Δήμου Αμαρουσίου στο Ο.Τ. 664.
 20. Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (ΔΕΠΠ).
 21. Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στην εκστρατεία Free mobility του Δικτύου Ecocity.
 22. Πλαίσιο αρχών παραχώρησης δωρεάν χρήσης των αθλητικών χώρων του Δήμου Αμαρουσίου σε αθλητικούς συλλόγους.
 23. Έγκριση ή μη συναψης προγραμματικης συμβασης και έγκριση όρων αυτής.
 24. Παράταση και σύναψη ή μη νέων ατομικών συμβάσεων καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄).
 25. Έγκριση ή μη της 288/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Περί Έγκρισης ή μη, της Μελέτης με τίτλο “Μελέτη βιωσιμότητας (feasibility study), για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της μακροχρόνιας παραχώρησης της εκμετάλλευσης του οδοφωτισμού” και περαιτέρω, την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της εκχώρηση μέρους από τα ανταποδοτικά τέλη που εξοικονομούνται, ως αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 43 N. 4257/2014 και της τροποποίησης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για τη δημιουργία νέων ή για την ενίσχυση άλλων Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 κατά την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας».
 26. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 430/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 27. Έγκριση ή μη της 118/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου».
 28. Έγκριση ή μη της 119/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Ερατούς – Φαιάκων, Σάμου – Πηγάσου και Παραδείσου, λόγω του έργου με θέμα “Κατασκευή του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων”».
 29. Έγκριση ή μη της 120/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet