Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αμαρουσίου στις 30/9
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αμαρουσίου στις 30/9

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Αρχικώς θα γίνει επικύρωση πρακτικών της 28ης και 29ης συνεδρίασης του έτους 2013.

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από παραβάσεις ΚΟΚ.
 2. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υποθ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN A.E.).
 3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υποθ.Δημητρόπουλος Κων/νος).
 4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υποθ. BEFON ΤΗΛ/ΝΙΕΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ).
 5. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υποθ. Ράπτης Παναγιώτης).
 6. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υποθ. Κωστόπουλος Νικόλαος).
 7. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υποθ. Φόχας Μάρκος).
 8. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υποθ. LEASEPLAN HELLAS A.E.).
 9. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υποθ. ARVAL HELLAS S.A.).
 10. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υποθ. AUTOHELLAS ATEE).
 11. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υποθ. Φώτος Βασίλειος).
 12. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υποθ. Λεών Μυριάμ).
 13. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθ. Βούκας)
 14. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (υποθ. Δαρδαμάνος).
 15. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υποθ. Χαριτάτου Μαρία).
 16. Διαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού ποσού οφειλής ύδρευσης. Υπόθεση: Η με αρ. πρωτ. 017797/17-03-2014 αίτηση Πετρολέκα Παναγιώτη.
 17. Διαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού ποσού οφειλής ύδρευσης. Υπόθεση: Η με αρ. πρωτ. 017679/17-03-2014 αίτηση του κ. Οικονόμου Σταύρου.
 18. Διαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού ποσού οφειλής ύδρευσης. Υπόθεση: Η με αρ. πρωτ. 099213/23-12-2013 αίτηση του κ. Ντουντούμη Βασιλείου.
 19. Διαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού ποσού οφειλής ύδρευση. Υπόθεση: Η με αρ. πρωτ. 025813/28-04-2014 αίτηση του κ. Σπουδαία Δημητρίου.
 20. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων ατομικών οστεοθηκών.
 21. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου Οικογενειακού Τάφου (υπόθ. Πετράκης).
 22. Επιστροφή εισπράξεων δικαιώματος ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 23. Διαγραφή δόσεων από Δικαίωμα Ενταφιασμού & Τέλος Ανόρυξης.
 24. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένων οικογενειακών τάφων (υπόθ. Κυριακού).
 25. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Υπόθεση: Σταματάκη Ελένη
 26. Διαγραφή δόσεων – Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 400/2014 (υπόθ. Παπαδοπούλου Ελισάβετ).
 27. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από ειδικό φόρο 2% (Υπόθεση: Επιχείρηση Σ. ΜΑΡΓΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, Golden Hall).
 28. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από ειδικό φόρο 2% (Υπόθεση: Επιχείρηση FAIRYNAILS A.E., Golden Hall).
 29. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από ειδικό φόρο 2% (Υπόθεση: Α. ΛΟΓΑΡΑ – Ν.ΖΑΜΠΕΛΗ Ο.Ε.).
 30. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από ειδικό φόρο 2% (Υπόθεση: Επιχείρηση DOMUS HOMUS AE., Golden Hall).
 31. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από ειδικό φόρο 2% (Υπόθεση: Επιχείρηση ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ., Golden Hall).
 32. Διαγραφή δόσεων από τον υπ΄ αριθ.477/30.06.14 χρηματικό κατάλογο (Υπόθεση: Σκούρτη Μαρία).
 33. Επιστροφή ποσού 90,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβολο αλλοδαπού. Yπόθεση: Kalemi Floredina.
 34. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Υπόθεση: Πλακωτή-Μαντζάνα Χριστίνα (Κοινόχρηστο).
 35. Διαγραφή προστίμου διαφήμισης στο σύνολο του, λόγω της άσκησης ενδίκου βοηθήματος και της οίκοθεν πληρωμής του 40% της οφειλής από την εταιρεία (Υπόθεση: JT INTERNATIONAL HELLAS AEBE).
 36. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2014, των Α΄/βάθμιων και Β΄/βάθμιων σχολείων (Γ΄ Κατανομή, έτους 2014).
 37. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρούμενης εδαφικής εκτάσεως με επικείμενο στο Ο.Τ. 695 της περιοχής «Ανάβρυτα» του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 160108 (Υπόθεση: Σούλη Μαρίας- Μαρουλέττας και Σούλη Λάζαρου).
 38. Kαταβολή αποζημιώσεως ποσοστού 31,88% εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας επί εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 450,98 τ.μ. στο Ο.Τ. 1077 της περιοχής «Άγιος Θωμάς» του Δήμου Αμαρουσίου με αριθμό οικοπέδου 04 με βάση την υπ. αρ. Μ1 Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής νομίμως κυρωθείσα με την υπ. αρ. 5671/338/1998 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών, την υπ. αρ. 134/2000 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το Ν. 3207/2003 που αφορά Ρύθμιση Θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας. (Υπόθεση: Αλεξοπούλου Μαρία, Παρλάντζα Σωτηρία κ.λπ.).
 39. Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.
 40. Δωρεάν παραχώρηση Γραφείων στο Κτίριο του Δήμου Αμαρουσίου επί της οδού Παλαιολόγου 9 για τη στέγαση των Δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου, της Τράπεζας Χρόνου & του Γραφείου Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στον Δήμο Αμαρουσίου».
 41. Δωρεάν παραχώρηση έκτασης στο κτήμα Καρέλλα για τη δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στον Δήμο Αμαρουσίου».
 42. Έγκριση ή μη της δωρεάν παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης ακινήτων του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».
 43. Έγκριση ή μη αλλαγής θέσεως τοποθέτησης μεταλλικής πύλης στο Ιστορικό Κέντρο Αμαρουσίου.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet