Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης την 1η Νοεμβρίου
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης την 1η Νοεμβρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017, στις 19:30, στο δημαρχείο της πόλης (Ι. Ράλλη 1 & Δημαρχείου).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Παρουσίαση – Συζήτηση – Έγκριση Συγκοινωνιακής Μελέτης.
 2. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτων.
 3. Υποβολή πρότασης του Δήμου Μεταμόρφωσης στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020».
 4. Έγκριση συμμετοχής  του Δήμου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα, με θέμα «Μεταρρύθμιση στο Μοντέλο Λειτουργίας του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 5. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2017 για το τρίτο τρίμηνο.
 6. Αντικατάσταση μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017, της εταιρείας TALK & DRINK.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λαμπτήρων φωτισμού.
 9. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο.
 10. Καθορισμός δόσεων των οφειλών του κ. Δημητρίου Κυρλή, λόγω προσκύρωσης.
 11. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στο συνέδριο με θέμα: «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας».
 12. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στον Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 13. Ανανέωση συμβολαίου με την Cosmote για συνδρομή υπηρεσιών Διαδικτύου Internet & Acronis Cloud back up
  Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης & Πληροφορικής.
 14. Λήψη απόφασης για συνυπογραφή της διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας (ΚΕΔΕ).
 15. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών.
 16. Έγκριση χώρων διαφημίσεων εντός των ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσης για τα έτη  2018-2021.
 17. Τοποθέτηση πινακίδων STOP.
 18. Λήψη νέας απόφασης σχετικά με το θέμα της υπ΄ αριθμ. 271/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (μίσθωμα Δηλαβέρη).
 19. Αποδοχή Δωρεάς – Παραχώρησης Εδαφικής έκτασης.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet