Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ισότητα σε σχολεία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
Κοινωνία

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ισότητα σε σχολεία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Παπάγου – Χολαργού στο πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την εξάλειψη της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, ανέλαβε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των κοινωνικών φορέων σε μία συλλογική προσπάθεια με όραμα, όπως αναφέρει, την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου σε θέματα ισότητας.

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικού προγράμματος «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ) και την υπεύθυνη του προγράμματος Μάρη Ειρήνη, ψυχολόγο εμπειρογνώμονα σε θέματα ισότητας των φύλων, προχωρούν στην υλοποίηση του προγράμματος στα γυμνάσια και λύκεια του Δήμου.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση των μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης βίας, η αλλαγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα δύο φύλα και η καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων στην κατεύθυνση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόληψη των έμφυλων διακρίσεων και της βίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στο εγχειρίδιο «Ο κόσμος από την αρχή», συλλογή ιστοριών με τις εμπειρίες κοριτσιών, που αντιμετώπισαν βία λόγω του φύλου τους. Η διάρκειά του είναι δύο διδακτικές ώρες. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών είναι προαιρετική και γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ και το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των μαθητών και εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και θα ενταχθεί στις διδακτικές ώρες επισκέψεων κ.λπ., όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, χωρίς να παραβιάζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Οι πρώτες εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στα εξής σχολεία :

  • 11/4/22 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΚΥΠΡΟΥ 4 ,15669 ΠΑΠΑΓΟΥ.
  • 12/4/22 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΑΕΤΙΔΕΩΝ 48-50 ,15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου μας κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet