Έργα σε Νιόβης και Κρυστάλλη
Κοινωνία

Έργα σε Νιόβης και Κρυστάλλη

Η θεματική αντιδήμαρχος  Αρχοντία Μπούσουλα-Χάνου ενημερώνει ότι από την 27/3/2014 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ». Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τις οδούς Νιόβης (από Σκούφου έως Αγ. Τρύφωνος) και Κρυστάλλη (από Β. Γεωργίου Β’ έως Νιόβης) στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης. Παρακαλούνται οι οδηγοί, προς διευκόλυνση της εκτέλεσης του έργου, να µην σταθμεύουν τα οχήματά τους επί των οδών Κρυστάλλη και Νιόβης.

Για τυχόν πληροφορίες και αιτήµατα κατά την εκτέλεση του έργου, αρµόδιες υπηρεσίες είναι το Γραφείο ∆ηµότη και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πεντέλης (τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2050098 – 213 2050050).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet