Παιδικές κατασκηνώσεις για παιδιά χαμηλόμισθων & ανέργων
Κοινωνία

Παιδικές κατασκηνώσεις για παιδιά χαμηλόμισθων & ανέργων

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών ανέργων και χαμηλόμισθων ΟΑΕΔ σε Παιδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2014, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Πεντέλης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • Μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις 29.04.2014 έως τις 09.05.2014 στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2014.
  • Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται οι έχοντες τέκνα που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2014:

α) Ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που έχουν συνεχόμενη ανεργία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον έξι μήνες.

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχων το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 16.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.1999 έως 14.06.2008. Τα παιδιά μπορούν διαμένουν σε μία και μονό κατασκήνωση μέχρι 15 ημέρες.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet