Δημοτική Συμμαχία: Άσφαιρες οι «ρουκέτες» σας για τα οικονομικά του Δήμου Πεντέλης κ. δήμαρχε
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Δημοτική Συμμαχία: Άσφαιρες οι «ρουκέτες» σας για τα οικονομικά του Δήμου Πεντέλης κ. δήμαρχε

Για «άσφαιρες ρουκέτες» από πλευράς της δημάρχου Πεντέλης, Δήμητρας Κεχαγιά, σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου Πεντέλης κάνει λόγο η παράταξη Δημοτική Συμμαχία.

Η παράταξη της τέως διοίκησης του Δήμου, επικεφαλής της δημοτικής ομάδας της οποίας είναι ο δημοτικός σύμβουλος Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Άσφαιρες οι «ρουκέτες» σας για τα οικονομικά του Δήμου κα δήμαρχε

Είστε η πιο τυχερή δήμαρχος στην αφετηρία σας

Κυρία δήμαρχε,

Θα έπρεπε να αισθάνεστε μια ευτυχής δήμαρχος που παραλάβατε ένα εξυγιασμένο και σε άριστη οικονομική κατάσταση Δήμο Πεντέλης, ως μαρτυρούν οι ισολογισμοί της τελευταίας πενταετίας που παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια.

Κανείς από τους προηγούμενους δημάρχους, ιδιαίτερα ο τελευταίος, δεν είχε την τύχη σας!!!

Και αν δεν είχατε την πολιτική γενναιότητα να πείτε ένα ευχαριστώ, τουλάχιστον θα έπρεπε να είστε φειδωλή σε άσφαιρες και αστήριχτες φωτοβολίδες που πετάτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι είστε η δήμαρχος; Σας παραδώσαμε ένα εξαιρετικό από οικονομικής πλευράς Δήμο. Προφανώς πάνω εκεί στήσατε τον προϋπολογισμό του 2020 για τον οποίον επαίρεσθε. Σας παραδώσαμε έργα εκατομμυρίων σε εξέλιξη. Πατήστε πάνω στο στρωμένο χαλί και περπατήστε.

Διοίκηση είστε. Τι κάνετε, αντιπολιτεύεστε την αντιπολίτευση;

Και φυσικά δεν είστε ο από μηχανής θεός που περίμενε εσάς η πόλη για να προοδεύσει. Μην απαξιώνετε, χωρίς να γνωρίζετε το έργο ανθρώπων που πρόσφεραν και τιμήθηκαν όσο κανείς. Σεβαστείτε, μην εκτίθεστε. Δεν κατέχετε εσείς την πάσα αλήθεια. Από πού και πότε προλάβατε να μάθετε τα πεπραγμένα 20 και πλέον ετών στις άλλες δημοτικές κοινότητες εκτός Μελισσίων. Γιατί ξέρουμε να απαντήσουμε με στοιχεία !!

Χρέος σας ως διοίκηση, ακόμα περισσότερο μιας και δεν έχετε την πλειοψηφία, είναι να υφάνετε τον καμβά της σύνθεσης και συναίνεσης και να εξασφαλίσετε κυβερνησιμότητα στον Δήμο. Αυτό προφανώς γίνεται με πολιτικές κινήσεις εξασφάλισης κοινών προσεγγίσεων, όπου μπορούν να υπάρξουν, και διαμόρφωσης πλειοψηφιών ανά θεματικές ενότητες με τους υπόλοιπους συνδυασμούς, και όχι με πρακτικές που είναι καταδικασμένες στη συνείδηση του λαού για τον ευτελισμό των πολιτικών θεσμών και την απαξίωση της προσωπικότητας ατόμων. Δυστυχώς παρότι νέα ηλικιακά και πολιτικά λειτουργείτε παλαιοκομματικά. Αποτελεί προσβολή και πρόκληση για τα τοπικά πολιτικά ήθη η επίκληση της σύνθεσης και συναίνεσης μέσα από δημοσίευση κακόγουστων φωτογραφιών, «γλυκανάλατων» χειραψιών και ανακοινώσεων στέγασης πολιτικά αστέγων.

Δημοτική αρχή είστε, αφήστε τον ρόλο αυτό για τις ΜΚΟ που τελευταία αναπτύσσουν ανεξέλεγκτα έντονη δραστηριότητα και στην πόλη μας.

Την αντιπολίτευση οφείλετε να τη σέβεστε και όχι να τη θυμάστε όταν είναι να βγάλετε κάστανα από τη φωτιά. Δεν είναι θεραπαινίδα σας.

Τέλος μην ξεχνάτε ότι η διοίκηση είναι μία σκυταλοδρομία. Πήρατε τη σκυτάλη σε πολύ καλό χρόνο, σε μια εξαιρετική συγκυρία για τη χώρα και την πόλη. Τα δύσκολα πέρασαν και ήταν επί των ημερών μας. Σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις να πάνε όλα πολύ καλύτερα. Αποστολή σας είναι να διοικήσετε. Κανείς δεν σας εμποδίζει πλην του κακού εαυτού σας.

Οικονομικά στοιχεία Δήμου Πεντέλης 2014 – 2018

Η οικονομική θέση και χρηματοοικονομική επίδοση του Δήμου απεικονίζεται στον Ισολογισμό κάθε χρήσεως. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία, όπως προκύπτουν από τους ισολογισμούς των χρήσεων 2014 έως 2018.

2014 2015 2016 2017 2018
1)Πλεόνασμα – έλλειμμα ισολογισμού 658.971,94 1.971.743,68 1.181.962,72 294.788,97 -137.149,85
2)Πλεόνασμα ισολογισμού προ αποσβέσεων παγίων, αποσβέσεων επιχορηγήσεων (έσοδο), τόκων και εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων 1.055.254,04 2.307.983,84 1.748.754,10 1.476.575,52 835.835,16
3)Διαθέσιμα 832.796,13 891.392,48 2.133.244,64 3.955.581,46 4.773.906,26
4)Δάνεια 4.020.719,43 3.776.747,63 3.490.104,30 3.198.463,63 2.901.956,44
5)Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.567.222,34 542.633,58 511.474,09 214.734,42 410.126,65
6)Προσθήκες παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως 980.110,98 2.183.820,46 1.129.801,71 -24.595,45 359.875,72
7)Κεφάλαιο 19.949.665,45 19.949.665,45 19.949.665,45 21.231.999,75 21.601.470,65
8)Σύνολο πλεονασμάτων 4.778.319,03 6.750.062,71 7.932.025,43 8.226.814,40 8.089.664,55

Το σύνολο των πλεονασμάτων που παρουσίασαν οι ισολογισμοί από 2014 έως 2018 ανέρχεται σε € 3.970.317,46. Σημειώνεται ότι δεν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσεων 2017 και 2018 έσοδα  € 1.282.334,30 και € 369.470,90 αντίστοιχα που αφορούν επιχορηγήσεις για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμών. Αυτές οι επιχορηγήσεις βάσει της απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 10260/23.3.2015 καταχωρήθηκαν στο κεφάλαιο, ενώ ισόποσα έξοδα που αφορούν τις πληρωμές βάρυναν τα αποτελέσματα χρήσεως. Συνεπώς το πραγματικό πλεόνασμα για το 2017 είναι 1.577.123,27 και για το 2018 πραγματικό πλεόνασμα 232.321,05.

Το σύνολο των πλεονασμάτων των παραπάνω χρήσεων το οποίο προσδιορίστηκε με βάση τα πραγματικά και λειτουργικά έσοδα και έξοδα που αφορούν κάθε χρήση ανέρχεται σε € 7.424.392,51. Στον προσδιορισμό των πλεονασμάτων αυτών δεν συμπεριλαμβάνονται τα λογιστικά έξοδα των αποσβέσεων των παγίων, τα λογιστικά έσοδα των αποσβέσεων επιχορηγήσεων, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα και οι τόκοι των δανείων.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου από 832.796,13 € που ήταν την 31.12.2014 την 31.12.2018 ανήλθαν στο ποσό των € 4.773.906,26. Αύξηση κατά € 3.941.110,13

Τα δάνεια την 31.12.2014 ανέρχονταν στο ποσό των € 4.020.719,43 και την 31.12.2018 μειώθηκαν στο ποσό των € 2.901.956,44. Μειώθηκαν κατά € 1.118.762,99.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από € 1.567.222,34 που ήταν στη χρήση 2014 μειώθηκαν την 31.12.2018 στο ποσό των € 410.126,65. Μειώθηκαν κατά € 1.157.095,69.

Οι επενδύσεις σε πάγια την πενταετία 2014 – 2018 ανήλθαν στο ποσό των € 4.629.013,42

Το κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε από € 19.949.665,45 που ήταν στη χρήση 2014 στο ποσό € 21.601.470,65 στις 31.12.2015.

Το σύνολο των πλεονασμάτων από € 4.778.319,03 που ήταν στη χρήση 2014 ανήλθε στις 31.12.2018 στο ποσό των € 8.089.664,55.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet