Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 28 Μαρτίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 28 Μαρτίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, στις 19:00, στο δημαρχείο της πόλης (Καλαµβόκη 2Α, Μελίσσια).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Ορισμός Διοικητικού Συµβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού». Ορισµός προέδρου και αντιπροέδρου.
 2. Ορισµός Διοικητικού Συµβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης». Ορισµός προέδρου και αντιπροέδρου.
 3. Ορισµός Διοικητικού Συµβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Πεντέλης». Ορισµός προέδρου και αντιπροέδρου.
 4. Ορισµός Διοικητικού Συµβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Πεντέλης». Ορισµός προέδρου και αντιπροέδρου.
 5. Λήψη κανονιστικής απόφασης µε θέµα «Τροποποίηση και επικαιροποίηση δροµολογίων της Δηµοτικής Συγκοινωνίας εντός των ορίων της Δηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήµου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Λήψη κανονιστικής απόφασης µε θέµα «Τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων (σαµαράκια) επί της δηµοτικής οδού Περικλέους της Δηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήµου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 7. Κοπή ενός ξερού δένδρου (πεύκου) στο τέρµα της οδού Πηγής Αφροδίτης της Δηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 8. Κοπή δύο δένδρων (πεύκων) στο πεζοδρόµιο επί της οδού Τσιµπρικίδη 19 της Δηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 9. Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν.3979/2011 (Εκλογή µελών µειοψηφίας Δ.Σ.).
 10. Υποβολή πρότασης στο Διακρατικό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας « MED» 2014 -2020 – Συµµετοχή ως Εταίροι.
 11. Υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Urban Innovative Actions».
 12. Συµµετοχή του Δήµου Πεντέλης στην «Αστική Αρχή» µε την Επωνυµία «Εταιρική Σχέση Βόρειου Τοµέα Αθηνών» (North Athens Partnership) για τη συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηµατικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα» (ΜΕΑΠ) της Αττικής µε αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης», και υποβολής πρότασης ( Φάκελο Υποψηφιότητας) στο πλαίσιο της από 24/02/2017 (ορθή επανάληψη 01/03/2017) (Α.Π.: 715, κωδικό ΑΤΤ050) Πρόσκλησης, στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020.
 13. Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου για την αντιµετώπιση αναγκών Υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 14. Έγκριση µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2017», Α.Μ.9/2017Τ.Υ.
 15. Εισήγηση για τον καθορισµό οριστικής τιµής χρέωσης κατασκευής νέων εξωτερικών συνδέσεων (διακλαδώσεων) ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2015 στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2015 και ανακατασκευή τµήµατος αγωγού αποχ/σης ακαθάρτων», Α.Μ. 1/2015Τ.Υ.
 16. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Ο.Τ. Γ290 της Δηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήµου Πεντέλης (Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες)» µε Α.Μ. 2/2013 Τ.Υ.
 17. Εισήγηση για Παράταση Συµβατικής Προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2016».
 18. Μετατροπή τάφου τριετίας σε οικογενειακό στο Κοιµητήριο Μελισσίων.
 19. 2η Αναµόρφωση του Δήµου Πεντέλης έτους 2017 ( Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής).
 20. Ανανέωση πρόσβασης του Δήµου στην υπηρεσία internet banking της ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E».
 21. Ορισµός διαχειριστών τηρουµένων λογαριασµών του Δήµου Πεντέλης στις τράπεζες και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 22. Αποδοχή ποσού ύψους 242.211,75 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδοµάτων και κατανοµής του στους δικαιούχους του Δήµου Πεντέλης, για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017.
 23. Υποβολή Απολογισµού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Πεντέλης οικονοµικού έτους 2016.
 24. Υποβολή Απολογισµού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Πεντέλης οικονοµικού έτους 2016.
 25. Επιχορήγηση Μικρασιατικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Μελισσίων Άγιος Γεώργιος – Γκιούλµπαξε.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet