Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης την 1η Δεκεμβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης την 1η Δεκεμβρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στη συγκρότηση «Εταιρικής Σχέσης» με Δήμους της Π.Ε. του Βόρειου Τομέα Αθηνών για την προετοιμασία ενιαίας Στρατηγικής Παρέμβασης που θα περιλαμβάνει «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης» (ΣΟΑΠ) και Σχέδιο Δράσης Αστικής, Επιχειρηματικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης με εργαλείο την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ), στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
 2. Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο έτους 2016.
 4. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 223/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 5. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης, ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους ΣΑΤΑ.
 7. Καταστροφή οχημάτων.
 8. Έγκριση έναρξης διαδικασίας εκμίσθωσης χώρου επιφάνειας 3μ2 με σκοπό την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στο δημοτικό κατάστημα (Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια) του Δήμου Πεντέλης με διαδικασίες προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας (Π.Δ. 270/81).
 9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών για τη βελτίωση παιδικών χαρών του Δήμου με τις διαδικασίες του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μειοδοτικού χαμηλότερη τιμή) συνολικού κόστους μελέτης (Α/Μ 9/2015 Τ.Υ.) 175.370,33 ευρώ.
 10. Έγκριση εκκίνησης (διενέργειας) της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού (μειοδοτικού) για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 11. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής παραλαβής – αξιολόγησης προσφορών ανοικτού μειοδοτικού άγονου διαγωνισμού ομάδας 4 καθώς και την κατακύρωση του αποτελέσματος για την προμήθεια ειδών τροφίμων (είδη οπωρολαχανοπωλείου) με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης (μέσω διαπραγμάτευσης).
 12. Επιστροφή ποσού 8.327,56 ευρώ αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 13. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».
 14. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 και των Εκθέσεων Ορκωτών Λογιστών για το έτος 2014 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».
 15. Δ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2015 Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet