Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 2/6
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 2/6

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014, στις 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Καλαμβόκη 2Α, στα Μελίσσια.

Στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να επικυρωθούν τα πρακτικά των 29ης, 30ης, 31ης και 32ης συνεδριάσεων του έτους 2013 και να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  1. ∆ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για την Εµποροπανήγυρη Αγίου Πνεύµατος στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πεντέλης του ∆ήµου Πεντέλης.
  2. Ορισµός αρµόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη λειτουργία των παιδότοπων εντός των ορίων του ∆ήµου, µετά το σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών.
  3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών για κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
  4. Παράταση Συµβατικής Προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή διαφόρων οδών ∆ήµου Πεντέλης» Α/Μ: 21/2013 Τ.Υ.
  5. Αποδοχή παραχώρησης από την εταιρεία «Κτιριακές υποδοµές Α.Ε.» (πρώην ΟΣΚ) κατά χρήση του Γυµνασίου – Λυκείου Νέας Πεντέλης.
  6. Καθορισµός δόσεων για την καταβολή του ετήσιου τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
  7. Ρύθµιση ληξιπροθέσµων οφειλών προς ΟΤΑ.
  8. 2η Αναµόρφωση Π/Υ του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Πεντέλης» έτους 2014.
  9. 3η Αναµόρφωση Π/Υ του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Πεντέλης» έτους 2014.
  10. Επιχορήγηση του συλλόγου Φίλων Αθλητισµού Μελισσίων «ΦΟΙΒΟΣ».

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet