«Όταν η αυθάδεια περισσεύει…»
Πολιτική

«Όταν η αυθάδεια περισσεύει…»

Η θεματική αντιδήμαρχος Αρχοντία Μπούσουλα-Χάνου προχώρησε σε ανακοίνωση για τα οικονομικά πεπραγμένα του Δήμου Πεντέλης το 2013, κατηγορώντας παράλληλα τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Μανώλη Γραφάκο για λασπολογία πάνω στα συγκεκριμένα στοιχεία.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

1. Ο Δήμος Πεντέλης, σε υλοποίηση σχετικών δικαστικών αποφάσεων και υπό την απειλή προμηθευτών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου πριν την έναρξη του Προγράμματος Αποπληρωμής Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων των ΟΤΑ από το ΥΠΕΣ την 11/01/2013, αποπλήρωσε από ιδίους πόρους ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 31/12/2010, συνολικού ποσού 1.242.835,28 ευρώ, εκ των οποίων 720.011,58 ευρώ ήταν της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

Έτος 2011 816.054,77 ευρώ

Έτος 2012 426.780,51 ευρώ

(Ο Σχετικός Πίνακας των χρηματικών ενταλμάτων ανά προμηθευτή ή ανάδοχο έργου και οι αντίστοιχες αιτίες πληρωμής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερoμένου).

2. Επίσης, για τις έξι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις της προηγούμενης Διοίκησης του κ. Γραφάκου μπήκαν σε διακανονισμό συνολικά χρέη ύψους 1.027.593,45 ευρώ, που αφορούν οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία θα αποπληρωθούν ως εξής:

Έτος 2013: 281.186,22 ευρώ

Έτος 2014: 482.033,53 ευρώ

Έτος 2015: 264.373,30 ευρώ

Ήδη για το έτος 2013 παρακρατήθηκαν από τα έσοδα του Δήμου 361.525,14 ευρώ (281.186,22 ευρώ Ν.4079/12 και 80.338,92 ευρώ Ν.3852/10 ευρώ) και για το έτος 2014 θα παρακρατηθούν 482.033,53 ευρώ.

3. Τα παρακάτω Δημόσια έγγραφα:

α) Το υπ’ αριθμ. 605/3-1-2007 έγγραφο-εγκύκλιος 1 του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β) Το υπ’ αριθμ. 23745/15-4-2008 έγγραφο/εγκύκλιος 22 του Υπουργείου Εσωτερικών/ Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ.

γ) Το υπ’ αριθμ. 1424/4-2-2009 εσωτερικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο Εσόδων του τ. Δήμου Μελισσίων.

δ) Το υπ’ αριθμ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/4912/5-5-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

ε) Το υπ’ αριθμ. 29564/26-5-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ.

στ) Η υπ’ αριθμ. 3901/2010 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνουν ως μη νόμιμη την επιβολή ειδικού τέλους στα Super Market και στις μεγάλες επιχειρήσεις, και επιπλέον η Ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ψευδείς και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του κ. Γραφάκου, ότι ο κ. Στεργίου χάρισε σε Tράπεζες και Super Market έσοδα ύψους 1.000.000,00 ευρώ το χρόνο, και επέβαλλε σχετικές ποινές με αποφάσεις της στον κ. Γραφάκο.

4. Για πρώτη φορά το τέλος 0,50 αξιοποιήθηκε υπέρ των Δημοτών και αγοράστηκε το οικόπεδο συνολικής έκτασης 1.617,13 τ.μ. στην οδό Υψηλάντη, απέναντι από το Κολυμβητήριο της Δ.Κ. Μελισσίων. Η έκταση αυτή σήμερα έχει εξοφληθεί, αποτελεί περιουσία του Δήμου Πεντέλης και θα αξιοποιηθεί ως χώρος πρασίνου.

Αυτά για ενημέρωση επί του κλεισίματος του Προϋπολογισμού του 2013, που λασπολογεί ο κ. Γραφάκος, ο οποίος δεν θα πρέπει να ξεχνά σε όσα λέει και γράφει και τη λαϊκή παροιμία «Λαγός τη φτέρη έσειε….κακό του κεφαλιού του».

Η θεματική αντιδήμαρχος

ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet