Προσλήψεις από τον Δήμο
Κοινωνία

Προσλήψεις από τον Δήμο

Στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, προχωρά ο Δήμος Χαλανδρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Οι προσλήψεις αφορούν στους παρακάτω κλάδους και ειδικότητες.

Κλάδος/ Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Χρονική διάρκεια

ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων με Γ’ επαγγελματικό δίπλωμα και ψηφιακό ταχογράφο

Δεκατρείς (13)

Δύο μήνες

ΔΕ Χειριστή Μ.Ε. φορτωτή JCB

Ένας (1)

Δύο μήνες

ΔΕ Χειριστές Μ.Ε. σαρώθρου

Δύο (2)

Δύο μήνες

ΔΕ Χειριστές Μ.Ε. πλυντηρίου κάδων

Δύο (2)

Δύο μήνες

ΥΕ Εργάτες καθαριότητας

Τριάντα τέσσερις (34)

Δύο μήνες

Διαβάστε την ανακοίνωση Ε Δ Ω

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet