Πρόσληψη ενός παθολόγου στο Δημοτικό Ιατρείο Χαλανδρίου
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Πρόσληψη ενός παθολόγου στο Δημοτικό Ιατρείο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Η πρόσληψη αφορά στην ειδικότητα ΠΕ Ιατρός Παθολόγος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Ιατρείου του Δήμου.

Ο ιατρός θα απασχολείται δύο τρίωρα εβδομαδιαίως.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση.
  • Αντίγραφο πτυχίου.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.
  • Τίτλος ιατρικής ειδικότητας.
  • Πιστοποίηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) στον Δήμο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, ΤΚ 152 34, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ιδ. Δικαίου προσωπικού, (τηλ. 213 2023865, 862, 870).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet