Τριάντα εποχικές προσλήψεις στον Δήμο Χαλανδρίου
Κοινωνία

Τριάντα εποχικές προσλήψεις στον Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη 30 ατόμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση στα σχολεία, 2024» και «Αθλητική Κατασκήνωση 2024» καθώς και την αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν την αίτηση συμπληρωμένη για τον κωδικό που τους αφορά, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον Δήμο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τμήμα Πρωτοκόλλου, απευθύνοντάς την προς τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδ. Δικαίου Προσωπικού.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 17/5/2024 έως και 27/5/2024.

68ΦΝΩΗΔ-ΦΟΨ-1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤIKΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2024

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΩΛΥΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2024

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ δεν έχω καταδικαστεί ΓΙΑ παιδικους σταθμους και Σχολεια

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet