Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξασφάλισε ο Δήμος Χαλανδρίου
Πολιτική

Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξασφάλισε ο Δήμος Χαλανδρίου

Αποδεκτή έγινε η πρόταση του Δήμου Χαλανδρίου να είναι ένα από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα URBACT για την περίοδο 2024 – 2026. Έτσι, ο Δήμος Χαλανδρίου εξασφάλισε κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 549.983,50 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα URBACT έχουν στόχο να βοηθούν πόλεις και δημοτικές αρχές στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών και πολιτικών βιώσιμης αλλαγής και ανάπτυξης. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν πόλεις που έχουν συντονίσει προγράμματα αστικής καινοτομίας UIA, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε πόλη που ενδιαφέρεται να μάθει από το παράδειγμα της αιτούσας πόλης.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του URBACT συνεδρίασε την Παρασκευή 28 Ιουνίου στη Γάνδη και εξέτασε 19 προτάσεις που κατατέθηκαν από πόλεις – επικεφαλής προγραμμάτων UIA για τη σύσταση Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας. Μεταξύ αυτών και η πρόταση του Δήμου Χαλανδρίου, συντονιστή ενός τέτοιου δικτύου ακόμα 5 πόλεων: Σέρπα (Πορτογαλία), Έλτσε (Ισπανία), Ροζελάρ (Βέλγιο), Ρώμη (Ιταλία) και Σομπόρ (Σερβία). Τίτλος της πρότασης «H2 CURENT – Hydro-Heritage: CUlture Revives Nature Through integrative, participative and sustainable management» (Υδρο-Κληρονομιά: Ο Πολιτισμός Αναζωογονεί τη Φύση Μέσω ολοκληρωμένης, συμμετοχικής και βιώσιμης διαχείρισης).

Η πρόταση αυτή επιλέχτηκε τελικά να είναι μία από τις 10 που θα χρηματοδοτηθούν σε αυτόν τον κύκλο με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του προγράμματος καινοτομίας Cultural HIDRΑΝT σαν πρότυπο διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς συνδεόμενης με τη βιώσιμη διαχείριση (ανεκμετάλλευτων) υδάτινων πόρων.

Για τον Δήμο Χαλανδρίου η συμμετοχή στο πρόγραμμα URBACT είναι αρκετά περισσότερα από μία αναγνώριση των όσων έχει καταφέρει το Cultural HIDRANT, τόσο σαν πρόγραμμα κοινωνικής καινοτομίας όσο και σαν πρόταση ολοκληρωμένης, συμμετοχικής και βιώσιμης διαχείρισης κοινών πολιτιστικών, φυσικών και αστικών πόρων. Καλούμενος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, τοποθετείται ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς δήμους που παράγουν και διαμορφώνουν αστικές πολιτικές σε διεθνές επίπεδο. Επίσης έχει την ευκαιρία να αναπτύξει και ωριμάσει ένα δικό του στρατηγικό σχέδιο για επέκταση της μεθοδολογίας και των πρακτικών που έκαναν επιτυχία το Cultural HIDRANT σε άλλα πεδία και τομείς διαχείρισης του Δήμου.

Στόχος είναι η δημιουργία ψηφιακών υποδομών και μεθόδων συλλογής δεδομένων που θα επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και παρεμβάσεων στηριγμένων σε στοιχεία και δεδομένα της πόλης που θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις σχετιζόμενες με ένα έργο υπηρεσίες του Δήμου. Έτσι θα επιτρέπεται η υιοθέτηση πιο ολοκληρωμένων και υπολογισμένων πρακτικών και παρεμβάσεων διαχείρισης των πόρων της πόλης.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet