Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής για τους αδυνάτους
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής για τους αδυνάτους

Με απόφαση του δημάρχου Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής για την έκδοση αποφάσεων οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων πολιτών.

Όπως αναφέρει η Απόφαση, η Επιτροπή θα αποτελείται από:

  1. Την, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, υπάλληλο Ευαγγελίου Τριάδα, κλάδου ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με βαθμό Ε΄, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, υπάλληλο Σπιταδάκη Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με βαθμό Ε΄.
  2. Τον μόνιμο υπάλληλο Σάμπαλη Δημήτριο, κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, με βαθμό Β΄, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, υπάλληλο Γκαμούλου Αμαλία, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών με βαθμό Ε΄.
  3. Τη μόνιμη υπάλληλο Κουμανταράκη Νίκη-Κάρμεν, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Ε΄, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον μόνιμο υπάλληλο Χριστοδούλου Πέτρο, κλάδου ΠΕ Διοικητικών, με βαθμό Β΄.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Ευαγγελίου Τριάδα με αναπληρώτρια την κ. Κουμανταράκη Νίκη-Κάρμεν.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, υπάλληλος Οικονομίδου Φωτεινή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Γ΄, με αναπληρώτρια την, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, υπάλληλο Βενιεράκη Μαρίνα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, με βαθμό Ε΄.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και θα συντάσσεται ενυπόγραφο σχετικό πρακτικό, επικυρωμένο από τον πρόεδρο, το οποίο μαζί με τους φακέλους (δικαιολογητικά) θα επιστρέφεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισμού & Πολιτικών Ισότητας των δύο Φύλων, από τον οποίο θα χορηγείται ανά περίπτωση Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας κ.λπ.

Η Ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής θα συνεδριάζει μία φορά τον μήνα, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν διαφορετικά.

Οι δικαιούχοι που θα εφοδιάζονται με το βιβλιάριο ανασφαλίστου, θα εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων, το οποίο θα τηρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισμού & Πολιτικών Ισότητας των δύο Φύλων.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet