Σε επιτελικές θέσεις του Δημοσίου 40.000 υπάλληλοι με υψηλά προσόντα
Κοινωνία

Σε επιτελικές θέσεις του Δημοσίου 40.000 υπάλληλοι με υψηλά προσόντα

Περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι με υψηλά προσόντα υπολογίζεται ότι θα ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, από όπου θα στελεχώνονται οι θέσεις ευθύνης στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και σε ένα μεγάλο μέρος των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

Επίσης, από μητρώο αυτό θα επιλέγονται και οι θέσεις των γενικών γραμματέων των υπουργείων, τους οποίους η κυβέρνηση, στη βάση των αλλαγών στο δημόσιο τομέα, τους ορίζει ως «τις διοικητικές κορυφές της δημόσιας διοίκησης».

Σύμφωνα με το Βήμα, δυνατότητα συμμετοχής στις προκηρύξεις για επιτελικές θέσεις σε ορισμένα ΝΠΙΔ – Ανώνυμες Εταιρείες θα έχουν και προσοντούχοι από τον ιδιωτικό τομέα (κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών διπλωμάτων με επαγγελματική εμπειρία από την αγορά).

Το νέο σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και την επιλογή προϊσταμένων θα έχει κατατεθεί ως την Πέμπτη στη Βουλή και ήδη το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των διατάξεών του μετά την ψήφισή του.

Εντός διμήνου νέοι γενικοί διευθυντές

Εντός διμήνου θα πρέπει, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής γενικών διευθυντών και εντός εξαμήνου διευθυντών και τμηματαρχών. Η πρώτη επιλογή θα γίνει βάσει τυπικών προσόντων, προϋπηρεσίας και συνέντευξης αφού δεν θα έχει γίνει η αξιολόγηση – πρόκειται δηλαδή για μεταβατική διάταξη για την πρώτη εφαρμογή.

Στο μητρώο θα μπορούν να ενταχθούν τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) οι οποίοι είναι είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε απόφοιτοι/ες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), είτε κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, είτε έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία τουλάχιστον έτη είτε έχουν διατελέσει προϊστάμενοι διεύθυνσης επί 10 χρόνια.

Επίσης, μπορούν να ενταχθούν μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι ερευνητές/τριες των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι δυνατότητα ένταξης στο μητρώο έχει το επιστημονικό προσωπικό των συνταγματικά Ανεξάρτητων Αρχών με πενταετή υπηρεσία σε αυτές.

Εξετάζεται από το υπουργείο το ενδεχόμενο να υπάρξει νομοτεχνική επεξεργασία ώστε να περιληφθούν σε εκείνους που θα δύνανται να ενταχθούν στο μητρώο τα στελέχη της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (πρώην στρατιωτικοί οι οποίοι αποστρατεύονται νωρίς και είναι περιζήτητοι).

Το σύστημα επιλογής

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου ορίζουν ότι το σύστημα για την επιλογή των στελεχών της διοίκησης, δηλαδή των προϊσταμένων, γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων, περιλαμβάνει τα τυπικά προσόντα, την προϋπηρεσία και την εργασιακή εμπειρία στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τον φάκελο της μοριοδότησης και την καθιέρωση της συνέντευξης στη διαδικασία επιλογής των στελεχών.

Η συνέντευξη θα είναι δομημένη με επίκεντρο θέματα για την εργασία, για σενάρια διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ή διαχείρισης κρίσεων. Θα γίνεται από ειδικό συμβούλιο επιλογής με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) να έχει τον πρώτο ρόλο, θα κρατούνται πρακτικά, και θα μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε.

Επταμελές κεντρικό όργανο θα αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και θα υποβάλλει στον αρμόδιο υπουργό πίνακα με τους επικρατέστερους υποψηφίους για γενικούς γραμματείς και θέσεις υψηλής ευθύνης. Σε αυτό εκτός του ενισχυμένου ρόλου του ΑΣΕΠ στη σύνθεση των μελών του ενώ θα μετέχει ένας εκπρόσωπος εργοδοτικών οργανώσεων και ένας εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ.

Όσον αφορά την επιλογή θέσεων διευθυντών και άλλων προϊσταμένων συγκροτείται σε κάθε υπουργείο ένα Ειδικό Συμβούλιο από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς επιστημονικού αντικειμένου με την προκηρυσσόμενη θέση, έναν λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με βαθμό νομικού συμβούλου ή παρέδρου που υποδεικνύεται από τον πρόεδρο του ΝΣΚ, έναν εκπρόσωπο του ΕΚΔΔΑ με ειδικότητα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του εποπτεύοντος υπουργείου κατόπιν κλήρωσης. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται το μέλος του ΑΣΕΠ.

Πτυχίο ΑΕΙ με υποτροφία από το Δημόσιο

Την ίδια ώρα, κίνητρα για ενίσχυση των εκπαιδευτικών τους προσόντων σχεδιάζει να δώσει το υπουργείο Εσωτερικών σε δημοσίους υπαλλήλους με απολυτήριο Λυκείου.

Ήδη σε συνεργασία με τον Ανοιχτό Πανεπιστήμιο εξετάζεται η δυνατότητα σπουδών και απόκτησης πτυχίου για εργαζόμενους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημόσιου τομέα με υποτροφία από το κράτος.

Μάλιστα, η χρηματοδότηση προγραμμάτων εκ μέρους του υπουργείου για σπουδές σχεδιάζεται έτσι ώστε να αφορά κυρίως γυναίκες αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε ανοιχτή ακρόαση παράπονα φορέων

Τα παράπονα φορέων και πολιτών φιλοδοξεί να ακούει η… δημόσια διοίκηση με έναν νέο θεσμό που προωθεί η κυβέρνηση. Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ακρόασης από τον γενικό γραμματέα, η οποία θα αποτελείται από διευθυντές ή γενικούς διευθυντές.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει μία φορά το δίμηνο και θα ακούει προβλήματα γραφειοκρατίας, κακοδιαχείρησης κ.ά. από φορείς και μεμονωμένους πολίτες, κατά σειρά προτεραιότητας.

Πηγή: in.gr/ Newsroom ΔΟΛ

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet