Έρχεται «στενό μαρκάρισμα» για 1,7 εκατ. οφειλέτες – Μπαράζ ελέγχων και κατασχέσεων
Οικονομία-Αγορά

Έρχεται «στενό μαρκάρισμα» για 1,7 εκατ. οφειλέτες – Μπαράζ ελέγχων και κατασχέσεων

Μέτρα για 190.000 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, στενό μαρκάρισμα σε 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες για την είσπραξη πάνω από 5,5 δισ. ευρώ από την τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε έξι στους δέκα φορολογουμένους, στους οποίους οι φορολογικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τέτοια μέτρα αποκαλύπτει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2018.

Προβλέπεται επίσης διενέργεια τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικών κλήσεων για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων στις υποχρεώσεις τους.

Η ΑΑΔΕ για να εισπράξει απλήρωτους φόρους και πρόστιμα ενεργοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των οφειλετών και καθιερώνει αυτοματοποιημένες διαδικασίες εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών που συνοδεύονται με ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις ειδοποιήσεις και επιδόσεις για κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα προωθεί τη διασύνδεση του Taxis με το σύστημα Εργάνη για την παρακολούθηση της μισθωτής εργασίας και με το πληροφορικό σύστημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον έλεγχο των κινήσεων σε χρηματιστηριακά προϊόντα.

Επίσης οι φορολογικές Αρχές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφορικό σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας. Με τις κινήσεις αυτές, η ΑΑΔΕ επιχειρεί έλεγχο σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων, από εισοδήματα, καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα έως ακίνητα.

Αναλυτικά το σχέδιο προβλέπει τα εξής:

 1. Διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Τμήματα Ελέγχου.
 2. Βεβαίωση τουλάχιστον 700 εκατ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
 3. Εισπραξιμότητα άνω του 40% από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
 4. Βεβαίωση τουλάχιστον 17 εκατ. € από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδο-ομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS, από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. σε “Μεγάλους Φορολογουμένους”.
 5. Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
 6. Βεβαίωση τουλάχιστον 500 εκατ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
 7. Εισπραξιμότητα άνω του 20% από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
 8. Διενέργεια τουλάχιστον 1.250 ελέγχων από τις Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων.
 9. Βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκατ. € από ελέγχους των Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων, Τμήμα Εσόδων
 10. Διενέργεια τουλάχιστον 1.100 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων.
 11. Εισπραξιμότητα άνω του 15% από ελέγχους των Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων, Τμήμα Εσόδων.
 12. Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων.
 13. Βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. € από ελέγχους των τμημάτων ελέγχων των Δ.Ο.Υ.
 14. Διενέργεια τουλάχιστον 5.900 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Δ.Ο.Υ. Τμήματα Ελέγχων.
 15. Εισπραξιμότητα άνω του 14% από ελέγχους των Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων
 16. Διενέργεια 1.070 ελέγχων κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., την Φ.Α.Ε. και τα τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ.
 17. Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί “φρέσκων” υποθέσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων, από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχου.
 18. Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου, από τα τμήματα Ελέγχων των ΔΟΥ.
 19. Διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013, από την οικεία Δ.Ο.Υ. του συμβολαιογράφου/Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.
 20. Συμμετοχή στη διενέργεια 5 πολυμερών ελέγχων των υπηρεσιών Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Φ.Α.Ε. & Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχου.
 21. Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα.
 22. Εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων των Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα.
 23. Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής. Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα.
 24. Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας (Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων).
 25. Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
 26. Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
 27. Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών από τα τμήματα ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
 28. Διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α. από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών (.Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
 29. Απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων (φυσικών προσώπων, εταιρειών) από τα τμήματα ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
 30. Ταχύτερος εντοπισμός των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκατ. €. (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
 31. Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 Α.Φ.Μ. κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
 32. Διενέργεια τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών  Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
 33. Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια των λοιπών ερευνών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. του ΣΠ.2.1.32, άνω των 30 εκατ. € (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
 34. Αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 ληφθεισών πληροφοριών/καταγγελιών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

Πηγή: reader.gr

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet