Δεν δικαιώθηκαν οι ομολογιούχοι
Οικονομία-Αγορά

Δεν δικαιώθηκαν οι ομολογιούχοι

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) εκρινε νόμιμο και συνταγματικό το PSI του Μαρτίου του 2012, απορρίπτοντας την προσφυγή των 7.000 ομολογιούχων.

H ολομέλεια του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου έκρινε το «κούρεμα» ομολόγων του ελληνικού δημοσίου νόμιμο, συνταγματικό και σύννομο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο σκεπτικό της απόφασης, το ΣτΕ επισημαίνει πως το ΡSI υλοποιήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ως εκ τούτου, απορρίπτεται το σύνολο των ισχυρισμών των 7.000 προσφυγόντων ομολογιούχων. Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση, οι ομολογιούχοι θα κληθούν να αποπληρώσουν το σύνολο των δικαστικών εξόδων το οποίο ανέρχεται στα 1.380 ευρώ.

Παράλληλα, το ΣτΕ έκρινε πως ο νόμος για το PSI δεν θεσπίστηκε «κατά τρόπο αυθαίρετο από τον νομοθέτη, αλλά συμφώνα με τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, όπως αυτά εξελίσσονται». Αν και η περιουσιακή απώλεια των ομολογιούχων ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή, «δεν προκύπτει ότι ήταν απρόσφορη ή μη αναγκαία ή υπέρμετρη», έτσι ώστε «να κριθεί απαγορευμένη» από τα άρθρα 17 και 25 του Συντάγματος και την ΕΣΔΑ.

Όσον αφορά στην πράξη του υπουργικού συμβουλίου 5/2012, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι ανταλλαγής των ομολόγων, το ΣτΕ επισήμανε πως εκδόθηκε καθώς διαπιστώθηκε η επιτακτική και άμεση ανάγκη μείωσης του δημοσίου χρέους και επαναφορά του σε πορεία βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή για την αποφυγή της στάσης των πληρωμών.

Επίσης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση το κούρεμα των ομολόγων δεν προσκρούει στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του που κατοχυρώνει την αρχή του κράτους δικαίου, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται η ασφάλεια του δικαίου στις οικονομικές συναλλαγές.

Ακόμη, δεν παραβιάζει το άρθρο 5 του Συνταγματικού χάρτη που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν ελεύθερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Έπειτα, δεν προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4), γιατί ήταν γενική η ρύθμιση που έγινε, αλλά ούτε και το άρθρο αυτό (4) επιβάλει στο Δημόσιο να επιφυλάσσει ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένους πιστωτές επί τη βάση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τέλος, σύμφωνα με το ΣτΕ το PSI δεν προσκρούει στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ (Ευρωαπϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), ούτε στο άρθρο 17 του Συντάγματος που προστατεύουν την περιουσία.

Πηγή: www.bankwars.gr

Επεξήγηση PSI: Private Sector Involvement – Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα. Είναι όρος που χρησιμοποιείται στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης κρατικού χρέους. Αφορά στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (τραπεζών, επενδυτικών ταμείων) στη διαδικασία απομείωσης του δημοσίου χρέους κυρίαρχων κρατών, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοχή της διαδικασίας από την πλειονότητα των φορέων και να αποτρέπεται η αναζήτηση στρατηγικών εξόδου από τους ιδιώτες επενδυτές, που έχει συνήθως ως αποτέλεσμα τη μονομερή εμπλοκή και κατά συνέπεια επιβάρυνση των κρατών-δανειστών.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet