«Φρένο» στις κατασχέσεις για χρέη έως 500 ευρώ
Οικονομία-Αγορά

«Φρένο» στις κατασχέσεις για χρέη έως 500 ευρώ

Τις κατασχέσεις ακινήτων και κινητών στα χέρια του οφειλέτη για χρέη έως 500 ευρώ και αύξηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου.

Ειδικότερα, από το τρίτο άρθρο του νομοσχεδίου με τις αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων:

1. Ακατάσχετο στα 500 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για κατασχέσεις ακινήτων και κινητών στα χέρια του οφειλέτη. Μάλιστα προβλέπεται ότι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές μικρότερες του ανωτέρω ποσού, αίρονται μετά από αίτηση τους.

2. Αύξηση του ακατάσχετου για μισθούς και συντάξεις. Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ (από 1.000 που ισχύει έως σήμερα). Αν το ποσό του μισθού ή της σύνταξης είναι μεγαλύτερο από τα 1.500 ευρώ επιτρέπεται να κατασχεθεί το ένα τέταρτο αυτού υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν είναι χαμηλότερο από τα 1.500 ευρώ. Προβλέπεται επίσης ότι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, περιορίζονται μετά από αίτησή τους.

3. Κατασχέσεις καταθέσεων. Ειδικά για τις καταθέσεις ορίζεται ότι δεν ενεργοποιούνται κατασχέσεις για οφειλές έως 50 ευρώ. Επιπλέον, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Προκειμένου όμως να εφαρμοστεί το ακατάσχετο έως του ποσού των 1.500 ευρώ απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλόμενη δήλωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Πηγή: bankwars.gr

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet