«Συναγερμός» για τα ξένα POS
Print Friendly, PDF & Email
Οικονομία-Αγορά

«Συναγερμός» για τα ξένα POS

Έκτακτες οδηγίες για ελέγχους σε «ύποπτα» μηχανήματα αποδοχής καρτών που στέλνουν λεφτά σε ξένες τράπεζες, δίνει με εγκύκλιό του προς τις εφορίες ο επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Και όπως τονίζει στην εγκύκλιο, «οι συσκευές αυτές έχουν κατακλύσει την αγορά μετά την επιβολή των capital controls»!

Επιπλέον δίνει οδηγίες πώς οι εφοριακοί ελεγκτές θα «ψαρεύουν» τους πελάτες επιχειρήσεων, φροντιστηρίων, ιατρείων κ.λπ., πριν μπουν για έλεγχο.

Συγκεκριμένα η εντολή προς τα μέλη των συνεργείων ελέγχων είναι να καταγράφουν αν το μηχάνημα POS των επιχειρήσεων που ελέγχονται, έχει εγκατασταθεί από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (acquirer), «διότι είναι πολύ πιθανό ο ελεγχόμενος με τον τρόπο αυτό είτε να καταργεί στην πράξη τα capital controls, είτε να μη δηλώνει τα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη χρήση του POS αυτού».

Επισημαίνεται ότι «όσα POS δεν έχουν μία από τις ακόλουθες ενδείξεις “CARDLINK”, “ibank Εθνική”, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, “FDH” ή “EURONET”, είναι πιθανό να έχουν εγκατασταθεί από αλλοδαπούς acquirers».

«Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα POS με την ένδειξη “MyPOS” ή “MyPOS ΕU” τα οποία έχουν κατακλύσει την αγορά μετά τη θέσπιση των capital controls» τονίζει ο κ. Πιτσιλής.

Εκτός από τις εξωτερικές ενδείξεις «θα πρέπει να ζητείται από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο η διεξαγωγή συναλλαγής (μικρού ποσού) και να επισυνάπτεται το απόκομμα της συναλλαγής» για να διαπιστωθεί αν έχει πάροχο στο εξωτερικό, εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Με την εγκύκλιο Πιτσιλή, ορίζονται ακόμα:

1. Πώς επιλέγονται οι «στόχοι» της εφορίας προς έλεγχο:

Οι προϊστάμενοι των εφοριών είναι υπεύθυνοι για τη συγκρότηση συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (τήρηση βιβλίων, έκδοση φορολογικών στοιχείων για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά) με προτεραιότητα σε κλάδους ή φορολογούμενους με υψηλή παραβατικότητα.

2. Ποιος ορίζει ποιοι είναι οι κλάδοι «υψηλής παραβατικότητας» .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επιλέγονται :

Α) με βάση τα στοιχεία και το αρχείο από ευρήματα παλαιότερων ελέγχων, που τηρούνται στο σύστημα ELENXIS,
Β) μετά από καταγγελίες φορολογουμένων ή άλλες πληροφορίες που περιέρχονται στην υπηρεσία,
Γ) από επιλογή του προϊσταμένου της αρμόδιας Εφορίας, που γνωρίζει ενδεχομένως καλύτερα «πρόσωπα και πράγματα» στην περιοχή ευθύνης του.

3. Πότε «επεμβαίνουν» οι ελεγκτές:

Κάθε συνεργείο μερικού επιτόπιου ελέγχου, όταν διαπιστώνει διακίνηση αγαθών στον δρόμο ή έξοδο πελατών από κάθε είδους κατάστημα, θα ζητά το προβλεπόμενο παραστατικό διακίνησης ή πώλησης.

Συγκεκριμένα:
– στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.), η είσοδος εντός του καταστήματος ή στους εξωτερικούς χώρους αυτού είναι απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης για την επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών κ.λπ.

– επειδή από 1.1.2014 καταργήθηκαν τα πρόσθετα βιβλία που τηρούσαν ιατροί, εκπαιδευτήρια, συνεργεία κ.λ.π., οι ελεγκτές απαιτείται να ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν οι παραπάνω επαγγελματίες φορολογούμενοι και στη συνέχεια να ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα παραστατικά.

– τα συνεργεία ελέγχου δύνανται να εισέρχονται και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη έκδοση παραστατικού διακίνησης ή πώλησης ή τα παραστατικά που αφορούν στη συναλλαγή δεν επιδεικνύονται στον έλεγχο ή πρόκειται για περιπτώσεις εκ των προτέρων στοχευμένων ελέγχων λόγω δραστηριότητας, ιστορικού επιχείρησης κ.λπ.

4. Τι θα ψάξουν οι ελεγκτές:

– στη διακίνηση των αγαθών, την πώληση αυτών και την παροχή υπηρεσιών, θα εξετάζεται αν εκδόθηκαν Παραστατικό Διακίνησης (δελτίο αποστολής, έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων κ.λπ.), τιμολόγια πώλησης, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

– θα εισέρχονται στην επαγγελματική εγκατάσταση, θα αναφέρουν την ιδιότητά τους, θα επιδεικνύουν την εντολή ελέγχου και την αστυνομική τους ταυτότητα, θα επαληθεύουν την παράβαση (όταν διαπιστώνεται) και θα θεωρούν τα βιβλία (στις περιπτώσεις που η επιχείρηση υποχρεούται σε ενημέρωση βιβλίων και εφόσον αυτά επιδειχθούν) και τα στοιχεία της επιχείρησης (ημερομηνία ελέγχου, ονοματεπώνυμο υπαλλήλων, υπογραφές).

– θα ελέγχουν αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (ΦΠΑ, ΦΜΥ, αμοιβές τρίτων κ.λπ.) και θα αναζητούνται η υποβληθείσα δήλωση και η σχετική ταυτότητα οφειλής.

Αν διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ. ή παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων θα υποδεικνύεται εγγράφως στον υπόχρεο να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις. Για τα παραπάνω θα ενημερώνεται εγγράφως και η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΟΥ προκειμένου να προγραμματίσει και διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους.

– Σε περίπτωση επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ (π.χ φαρμακεία, εστιατόρια κ.λπ.) ελέγχεται αν έγινε μετακύληση του ΦΠΑ στο χαμηλότερο συντελεστή.

5. «Τσαμπουκάδες» και «λουκέτα» έως 6 μήνες

– Κατά τους διενεργούμενους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί «στην αντιμετώπιση φαινομένων ιδιάζουσας παραβατικής συμπεριφοράς, περιπτώσεων υποτροπής ύστερα από την κατ΄ επανάληψη διαπίστωση της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων (παραστατικών), όπως και επί περιπτώσεων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων για διαφορετικές συναλλαγές από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο.

– Εκτός από την επιβολή των οριζόμενων από τον ΚΦΔ προστίμων προβλέπεται και αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου για διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα ή επίσης και αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών, σε περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί η κύρωση της αναστολής λειτουργίας και σε διάστημα εντός τριών (3) ετών διαπιστώνεται η επανάληψη μίας από τις προαναφερόμενες παραβάσεις.

– Αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλεται:

i) Στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, εφόσον δηλαδή από πραγματικά γεγονότα προκύπτει ότι, από συγκεκριμένες ενέργειες ή την εν γένει συμπεριφορά του ελεγχομένου που εκδηλώνεται με θετικές ενέργειες (χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κ.λπ.), ο ελεγχόμενος αποσκοπεί στο να δυσχεράνει ή να ματαιώσει το φορολογικό έλεγχο.

ii) Κάθε φορά που διαπιστώνεται:

α) από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση (φορολογικό έτος), της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής,

β) από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία στοιχείου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση, τουλάχιστον για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές.

6. Τα «δικαιώματα» του φορολογουμένου:

– Με την ολοκλήρωση των ελεγκτικών επαληθεύσεων, από τα μέλη του συνεργείου ελέγχου και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται από το φορολογικό έλεγχο παράβαση, θα επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός προσδιορισμός προστίμου, μαζί με το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, στο οποίο θα αναφέρεται η φορολογική οφειλή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο τεκμηριώνει την διαπίστωση της παράβασης.

– Με το σημείωμα διαπιστώσεων καλείται ο φορολογούμενος εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση να υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με την επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμου. Στη συνέχεια συντάσσεται αμελλητί έκθεση ελέγχου και εκδίδεται οριστική πράξη επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τις οικείες Αποφάσεις.

– Σημειώνεται ότι παρότι δεν απαιτείται να κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμου στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται διαδικαστικές παραβάσεις, θα συντάσσεται και θα κοινοποιείται σε κάθε περίπτωση σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων, για λόγους χρηστής διοίκησης, ενημέρωσης δηλαδή του φορολογούμενου για την παράβαση που υπέπεσε.

– όταν ο μερικός επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ν.4308/2014) σε ημέρες και ώρες που το λογιστήριο αποδεδειγμένα δεν λειτουργεί, ο έλεγχος πρέπει να περιορίζεται στην ορθή έκδοση των πάσης φύσεως παραστατικών διακίνησης ή πώλησης και να μη ζητά για θεώρηση τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, ούτε να καταλογίζονται παραβάσεις μη επίδειξης λογιστικών βιβλίων.

– αν απαιτηθεί έλεγχος των τηρούμενων βιβλίων, αυτός πρέπει να γίνει σε εργάσιμη για το τμήμα του λογιστηρίου ημέρα και ώρα. Στις λοιπές περιπτώσεις που παραδίδονται τα τηρούμενα βιβλία από την επιχείρηση διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος των δεδομένων από τα βιβλία με τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, των δύο τελευταίων φορολογικών περιόδων, και εφόσον διαπιστώνονται διαφορές ο έλεγχος επεκτείνεται και σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους.

– Ακόμη σημειώνεται ότι η μη επιτόπια επίδειξη των δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων δεν αποτελεί κατ΄ αρχήν παράβαση. Στις περιπτώσεις αυτές θα καλείται ο επιτηδευματίας να προσκομίσει τις δηλώσεις στην αρμόδια για τον έλεγχο ΔΟΥ, σε χρόνο (ημέρα κ.λπ.) που θα ορίζεται σαφώς στην πρόσκληση, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Πηγή: protothema.gr

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet