Έρευνα με μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα υλοποιηθεί στον Πειραιά
Περιφέρεια Αττικής

Έρευνα με μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα υλοποιηθεί στον Πειραιά

Μία πρωτοποριακή έρευνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, με εξειδικευμένες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην περιοχή του Πειραιά, με έμφαση πέριξ του λιμανιού, θέτει σε τροχιά υλοποίησης η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η διενέργεια του ερευνητικού έργου, που είναι προϋπολογισμού 89.022,08 ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, κρίθηκε αναγκαία διότι η ατμοσφαιρική ρύπανση από τη ναυτιλία, τις δραστηριότητες και τις μετακινήσεις φορτηγών και ΙΧ γύρω από το λιμάνι, επιδρούν αθροιστικά στην επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, με επιπτώσεις στο περιβάλλον ολόκληρου του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Στόχος της έρευνας είναι, µέσω της γνώσης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ρύπανσης στο λιμάνι του Πειραιά και τη δημιουργία βάσης δεδομένων αναφοράς να υποστηριχθεί επιστημονικά, σε επόμενο στάδιο η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας παρακολούθησης και διαχείρισης του μείζονος ζητήματος των αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή.

Η πλατφόρμα θα δρα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, υποστηρικτικά στην πολιτεία σε ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή, καθώς και για την ενημέρωση και προειδοποίηση των πολιτών.

Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο θα επιτρέψει:

  • Πρώτη καταγραφή των επιπέδων ρύπανσης στην περιοχή του Πειραιά µε εξειδικευμένες μετρήσεις.
  • Ενδεικτική, για μια ολοκληρωμένη περίοδο ενός έτους, ταυτοποίηση των πηγών µέσω χαρακτηριστικών δεικτών και πρώτη ποσοτική εκτίμηση της συνεισφοράς τους στα συνολικά επίπεδα ρύπανσης.
  • Σημαντική αύξηση της υπάρχουσας γνώσης αναφορικά µε τους μηχανισμούς παραγωγής και διασποράς των ρύπων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
  • Χαρτογράφηση των επιπέδων ρύπανσης ανά χρονική περίοδο, για τον σχεδιασμό μόνιμης πλατφόρμας παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Πειραιά, ως εργαλείο λήψης αποφάσεων μετριασμού του προβλήματος και προστασίας των πολιτών.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet