Ρένα Δούρου: Στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Περιφέρεια Αττικής

Ρένα Δούρου: Στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε συνέδριο με τίτλο «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), μετείχε η υποψήφια περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

Η κ. Ρένα Δούρου στην ομιλία της, με τίτλο «Εναλλακτικές και δυναμικές μορφές επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής», κατέθεσε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να γίνει η Περιφέρεια Αττικής περιφέρεια – πρότυπο της Ευρώπης.

Ακολουθούν οι προτάσεις σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου:

 • Η υγιής επιχειρηματικότητα αποτελεί συστατικό στοιχείο στην συλλογική προσπάθεια κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας. Μια επιχειρηματικότητα δηλαδή που θα σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα, θα αποδίδει τους νόμιμα προβλεπόμενους φόρους, θα σέβεται το περιβάλλον. Μια επιχειρηματικότητα ωφέλιμη για το κοινωνικό σύνολο. Χρήσιμη για τις ανάγκες της κοινωνίας.
 • Το σημερινό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει κυβέρνηση και τρόικα, κάθε άλλο παρά φιλικό προς αυτή την υγιή επιχειρηματικότητα, μπορεί να χαρακτηριστεί. Για παράδειγμα, το αβέβαιο φορολογικό καθεστώς – μέσα σε δύο χρόνια, υπήρξαν, όχι ένα ούτε δύο ούτε δέκα αλλά… 32 διαφορετικά φορολογικά νομοθετήματα –, καθώς και τα άνισα φορολογικά βάρη σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση, που επιβάλλει η τρόικα, κάθε άλλο παρά ευνοούν τη δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο που θα στηρίξει τις απαραίτητες εκείνες μεταρρυθμίσεις που θα αναζωογονήσουν τις ΜΜε. Με νέες δημόσιες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Με τρεις άμεσες προτεραιότητες: 1. Τη νέα «σεισάχθεια», δηλαδή την ανακούφιση νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από χρέη. 2. Τη διασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους. 3. Τη φορολογική μεταρρύθμιση για ένα δίκαιο και καθολικό φορολογικό σύστημα, με την παράλληλη κατάργηση παράνομων, αντισυνταγματικών και εκβιαστικών ρυθμίσεων.
 • Κρίσιμο ρόλο μπορεί να παίξει η Περιφέρεια Αττικής. Η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, που συμπυκνώνει όλα τα προβλήματά της. Ωστόσο μόνο με την ανάλογη πολιτική βούληση η Περιφέρεια μπορεί να καταστεί ο κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Γιατί η στήριξη των ΜΜε επιχειρήσεων ήταν, είναι και θα είναι στρατηγική επιλογή.
 • Η Περιφέρεια μπορεί να προωθήσει τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας, ιδιαίτερα νέων συνεταιριστικών-συνεργατικών μορφών που προάγουν διαφορετικές παραγωγικές σχέσεις και μορφές διανομής, έτσι ώστε να αναπτύσσεται μια νέα οικονομία για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Δηλαδή την «οικονομία των αναγκών».
 • Η στρατηγική μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τη δομική αναδιάρθρωση, λειτουργικό εκσυγχρονισμό και παραγωγική ανασυγκρότηση θα κινηθεί πάνω σε δύο παράλληλους άξονες. Στον έναν άξονα αναφέρονται πολιτικές, με στόχευση την εξυγίανση και ανασυγκρότηση υφιστάμενων επιχειρήσεων, με υπερχρέωση και με κυρίαρχα στοιχεία λειτουργικής και παραγωγικής στέρησης. Στον άλλον άξονα θα αναπτύξουμε πολιτικές στήριξης δυναμικών και καινοτόμων παραγωγικά επιχειρήσεων. Θα ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέων, κύρια συνεργατικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε κλάδους που έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον.
 • Για την αποτελεσματική προώθηση της παραπάνω στρατηγικής, απαιτείται η δημιουργία βασικών οργανισμών-εργαλείων δημόσιου χαρακτήρα. Μέσω αυτών θα ενοποιούνται, θα συντονίζονται, θα αποτιμώνται και θα διορθώνονται, δημόσιες πολιτικές στο χώρο των ΜΜε στα αντίστοιχα πεδία παρέμβασης.
 • Πρώτο μέλημα της Περιφέρειας πρέπει να αποτελέσει, η εξασφάλιση της επιβίωσης αλλά και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων που ενεργοποιούνται σε αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • H στήριξη και ανάπτυξη της μικρής επιχείρησης είναι βασικό εργαλείο για τη χάραξη του πιο σύντομου δρόμου στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αντιμετώπισης του κρίσιμου προβλήματος της ανεργίας.
 • Κρίσιμης σημασίας είναι επίσης το ζήτημα των πολιτικών χρηματοδότησης αυτών των μορφών επιχειρηματικότητας. Και μάλιστα με δεδομένη τη νέα αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι πόροι της Περιφέρειας Αττικής υπολογίζονται σε 1.126.423.613 ευρώ με την δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 1.408.029.516 ευρώ, οι δυνατότητες είναι σημαντικές. Τέτοιες, που με την κατάλληλη πολιτική βούληση και τους ανάλογους χειρισμούς, η Περιφέρεια Αττικής να μπορεί να καταστεί πρότυπο της Ευρώπης με βασικό άξονα την ενίσχυση των παραδοσιακών αστικών εμπορικών κέντρων.

Τέλος, η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει τις προτάσεις του για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στο δημόσιο διάλογο: «Μια επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παράγοντας αντιμετώπισης της ανεργίας και κρίσιμος μοχλός στην προσπάθεια οικονομικής ανασυγκρότησης του τόπου με δημόσιες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και με αυτενέργεια, ευρηματικότητα, αυτοοργάνωση».

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet