Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 15 Ιουνίου
Περιφέρεια Αττικής

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 15 Ιουνίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, στις 15:30, στο αμφιθέατρο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου – Χολαργού).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών 4ης, 5ης και 6ης Συνεδρίασης έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 2. Συζήτηση – Έκδοση ψηφίσματος στήριξης στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πέτρο Δαμιανό.
 3. Ενημέρωση – συζήτηση, με τη μορφή της υποβολής σχολίων, επί των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ (Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης) της Περιφέρειας Αττικής για τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία SEVESO και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων αυτής [άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β΄/17-2-2016)] (Εισηγήτρια: εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Ι. Τσούπρα).
 4. Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», συνολικού προϋπολογισμού 776.433,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγήτρια: αντιπεριφερειάρχης Ε. Κυπριανίδου).
 5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρωνα για την κατασκευή του έργου (παροχή υπηρεσίας) με τίτλο: «Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου Δήμου Βύρωνα», συνολικού προϋπολογισμού 980.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγήτρια: αντιπεριφερειάρχης Ε. Κυπριανίδου).
 6. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για τη μελέτη «Σύνταξη συμπληρωματικών μελετών για την ωρίμανση και την κατασκευή των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Έργα ενίσχυσης υφιστάμενου συλλεκτήρα Σ7» (εισηγήτρια: αντιπεριφερειάρχης Ε. Κυπριανίδου).
 7. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγ. Βαρβάρας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή και αναβάθμιση δικτύου αποχέτευσης οδού Κύπρου» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Σπ. Τζόκας).
 8. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειραιά» συνολικού προϋπολογισμού 692.697,63 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Γ. Γαβρίλης).
 9. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 716.076,45 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Γ. Γαβρίλης).
 10. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έργο «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Νίκαιας» (εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Γ. Γαβρίλης).
 11. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κρωπίας για το έργο: «Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας» (εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου).
 12. Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, για το έργο «Παρεμβάσεις Επισκευών σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Ι. Βασιλείου).
 13. Ανάκληση της με αριθμό 46/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκ νέου έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΝΠΔΔ «Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΑΚΟΙΠΟΠ) Δήμου Σαλαμίνας» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση γηπέδου Αμπελακίων Σαλαμίνας», συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Π. Χατζηπέρος).
 14. Ανάκληση της με αριθμό 423/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκ νέου έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΝΠΔΔ «Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΑΚΟΙΠΟΠ) Δήμου Σαλαμίνας» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας», συνολικού προϋπολογισμού 460.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Π. Χατζηπέρος).
 15. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος στο έργο «e-MOPOLI : Electro Mobility as driver to support Policy Instruments for sustainable mobility and traffic management / Η ηλεκτροκίνηση ως οδηγός υποστήριξης των μέσων πολιτικής για μια βιώσιμη κινητικότητα και διαχείριση της κυκλοφορίας» του Προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020» (εισηγήτρια: εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Κ. Σταυροπούλου).
 16. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή στελεχών Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο «SafeAthens 2017: Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας» που θα πραγματοποιηθεί 28-30 Ιουνίου 2017 στο συνεδριακό κέντρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (εισηγήτρια: εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Ι. Τσούπρα).
 17. Τροποποίηση της αριθμ. 425/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΡ377Λ-Ο2Γ) ως προς την κατανομή των συμπληρωματικών δαπανών της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών ANUGA (εισηγητής: εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Τ. Φαρμάκης).
 18. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Βορείων Μεσογείων Ανατολικής Αττικής (Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση εκροών» (εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Α. Αναγνωστόπουλος).
 19. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής και επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων της επιχείρησης ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, στη θέση «Πράρι – Μουστάκι» του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής (εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Α. Αναγνωστόπουλος).
 20. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 249/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς τον χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Χολαργού, λόγω έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (εισηγητής: εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Μ. Ευσταθιάδης).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet