Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής με νορβηγικό ινστιτούτο για τη Βιο-Οικονομική έρευνα
Περιφέρεια Αττικής

Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής με νορβηγικό ινστιτούτο για τη Βιο-Οικονομική έρευνα

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για την ανασύσταση και την αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής και με στόχο την προαγωγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζεται με το νορβηγικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Βιο-Οικονομική έρευνα (NIBIO).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Μέτρου Β-ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ του έργου «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων Αττικής/GR02-ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και 15% από Εθνικούς Πόρους, πραγματοποιήθηκε τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο αντιπροσωπείας από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και από τη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής, στο Ινστιτούτο NIBIO.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο νορβηγικό ερευνητικό Ινστιτούτο και εθνικό κέντρο για την ανάπτυξη της γνώσης σε θέματα βιο-οικονομίας. Ο στόχος του Ινστιτούτου είναι να συμβάλλει στην ασφάλεια των τροφίμων, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την καινοτομία και τη δημιουργία αξίας μέσω της έρευνας και της παραγωγής γνώσης εντός των τροφίμων, της δασοκομίας και άλλες βιομηχανίες βιολογικής προέλευσης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν από τους ερευνητές του Ινστιτούτου NIBIO η εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά καθώς επίσης και σχέδια διαχείρισης για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κυρίως στον τομέα της γεωργίας. Παρουσιάστηκε, επίσης, το πρόγραμμα SOILSPACE του Ινστιτούτου που εξετάζει τον ρόλο του εδάφους στη διαχείριση των υδάτων.

Ακολούθως, από τους υπαλλήλους του κλιμακίου της Περιφέρειας Αττικής έγινε παρουσίαση του έργου που επιτελούν οι δύο Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του κοινού προγράμματος του ΕΟΧ στην Περιφέρεια Αττικής και το Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα.

Επιπλέον, οι ερευνητές του NIBIO παρουσίασαν το πρόγραμμα JOVA που αφορά στην εφαρμογή προγραμμάτων φιλικών με το περιβάλλον σε τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Το πρόγραμμα JOVA περιλαμβάνει παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων από εγκαταστημένους σταθμούς του Ινστιτούτου NIBIO σε περιοχές της Νορβηγίας με ποικίλα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και δραστηριότητες- προτεινόμενα μέτρα και εφαρμογές.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet