Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Προσλήψεις με συμβάσεις έως πέντε ημερομίσθια στον Δήμο Μεταμόρφωσης

0
241 Προβολές

Την πρόσληψη, εργατοτεχνικού προσωπικού για απασχόληση έως και πέντε ημερομίσθια κατά άτομο τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2016, συνολικού αριθμού έξι ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του, ανακοίνωσε ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων: 2 εργαζόμενοι.
  • ΔΕ Ελαιοχρωματιστών: 2 εργαζόμενοι.
  • ΔΕ Ξυλουργών: 2 εργαζόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η υπογραφή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση.

Οι αιτήσεις κατατίθενται από την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου έως τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up