Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Δωροεπιταγές σε οικονομικά ευπαθείς πολίτες του Δήμου Μεταμόρφωσης

0
371 Προβολές

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης πρόκειται να διαθέσει δωροεπιταγές για την αγορά τροφίμων σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου), στο ισόγειο του δημαρχείου, από τη Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (το έντυπο της αίτησης θα διατίθεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. ΑΜΚΑ.
 4. Εκκαθαριστικό, Ε1 και ΕΝΦΙΑ 2015, όλων των συνοικούντων.
 5. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
 6. Βεβαίωση Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία).
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 8. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη.

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Όσοι πολίτες είχαν υποβάλει αίτηση για τη δωροεπιταγή των Χριστουγέννων που παρείχε ο Δήμος θα υποβάλουν μόνον την αίτηση, κάρτα ανεργίας και το ΑΜΚΑ.

Κριτήρια επιλογής

Εισοδηματικά κριτήρια:

 1. Εισόδημα για μονοπρώπο νοικοκυριό, 3.500 ευρώ.
 2. Εισόδημα για πολυπρόσωπο νοικοκυριό 5.500 ευρώ.
 3. Να μην διαθέτουν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα.
 4. Να μην είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σε περίπτωση φιλοξενίας, λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα του ατόμου που παρέχει τη φιλοξενία.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης θα λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση των αιτούντων και συγκεκριμένα θα προηγούνται:

 1. Μονογονεϊκές οικογένειες.
 2. Πολύτεκνες οικογένειες.
 3. Τρίτεκνες οικογένειες.

Σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας, το εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up