Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας στις 20 Μαρτίου

0
259 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στις 19:00, στο δημαρχείο της πόλης (Αγ. Γεωργίου 40).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο ξερών ελιών επί της οδού Αδριανουπόλεως 2.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ξερής ελιάς επί της οδού Νίγδης 59.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας επί της Λεωφ. Κύμης και Καποδιστρίου (κάτω από τη γέφυρα).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δένδρου επί των οδών Σαφραμπόλεως και Ομήρου.
 5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στην οδό Βασ. Βασιλειάδη 11.
 6. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στην οδό Χάλκης 33.
 7. Συζήτηση επί κατατεθείσας εισήγησης της δημοτικής παράταξης «Δημιουργία Αληλεγγύη».
 8. Ορισμός Προέδρου ΔΕΠ και παραγωγικών τάξεων.
 9. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 10. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 11. Αίτημα Επιχορήγησης στη «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 12. Αίτημα Επιχορήγησης στη «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 13. Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Ηρακλείου έμπροσθεν του οικοδομικού αριθμού 250.
 14. Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Δημοτικού κτιρίου επί της Λ. Ηρακλείου 268.
 15. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαμενής και μηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δημοτικού συστήματος άρδευσης πυρόσβεσης».
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμημάτων αγωγών και συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων».
 17. Παράταση της προθεσμίας του έργου «Αναμόρφωση γηπέδου μπάσκετ στο γήπεδο της Πλ. Τσαλδάρη Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής.
 18. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017.
 19. Επιστροφή χρημάτων λόγω λανθασμένης καταχώρησης τιμών ζώνης ακινήτου και αναπροσαρμογής αντικειμενικών αξιών.
 20. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ομαδάρχες – κοινοτάρχες ) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας για τη Δημοτική κατασκήνωση.
 21. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up