Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας στις 27 Μαρτίου

0
284 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, στις 19:00, στο δημαρχείο της πόλης (Αγ. Γεωργίου 40).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό Ευτυχίας 37Β.
 2. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 24.
 3. Μερική τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 42/28-02-2012 Πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου – Κυκλοφοριακά.
 4. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νέας Ιωνίας – Υποέργο 2 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές του Δήμου».
 5. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινοχρήστων χώρων».
 6. Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο «Ανάθεση εκπόνησης ηλεκτρολογικής μελέτης υποσταθμού υποβιβασμού τάσεως στο Ο.Τ. 490».
 7. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση αγωνιστικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Ομορφοκκλησιάς».
 8. Παράταση τμηματικών προθεσμιών της παροχής υπηρεσιών υπό τίτλο: «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την προβολή των αποτελεσμάτων της πράξης Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και Άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ».
 9. Έγκριση κόστους φρεατίου προσαρμογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου για την σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων.
 10. Έγκριση Κοινοπραξίας και υποκατάστασή της στην υλοποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών».
 11. Α΄ τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017.
 12. Α΄ Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017.
 13. Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017.
 14. Επιβολή διοικητικού προστίμου.
 15. Επιστροφή χρημάτων λόγω μη συμμετοχής στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης.
 16. Διαγραφή ποσών από Χρηματικού Καταλόγους.
 17. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ)».
 18. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕΜΙΠΟ)»
 19. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής (ΟΠΑΝ)».
 20. Έγκριση επιχορήγησης του αθλητικού συλλόγου «Ολύμπιοι» για την διοργάνωση του 6ου διεθνούς αγώνα υπεραποστάσεως με την ονομασία «ΔΟΛΙΧΟΣ» και διάθεση πίστωσης.
 21. Έγκριση σκοπιμότητας και ψήφιση πίστωσης για τις πασχαλινές εκδηλώσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας.
 22. Έγκριση σκοπιμότητας και ψήφιση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου μας με τη Φιλοζωική Νέας Ιωνίας.
 23. Παράταση συμμετοχής του Δήμου Νέας Ιωνίας στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη».
 24. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης Πούλμαν, μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ, κατασκηνωτών και μαθητών σχολείων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.
 25. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Νέας Ιωνίας στο Στάβανγκερ – Νορβηγία. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 26. Λήψη απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης για την 11/2017 (ΑΔΑ: ΩΓ3ΩΟΡΑΧ-ΦΗ4) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ)» που αφορά στην πρώτη αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017.
 27. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης για την 15/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΙΕΟΛ04-ΗΧ7) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας» (ΟΠΑΝ), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών 4ου τριμήνου 2016.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up